Thứ sáu, 20/05/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Tin học Top 4 Đề thi giữa kì 2 Tin học 10 Lần 1

Top 4 Đề thi giữa kì 2 Tin học 10 Lần 1

Đề thi giữa kì 2 Tin học 10 Lần 1 (Đề số 1)

  • 7714 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phần trắc nghiệm

Trong Word để xuống dòng mà không qua đoạn mới, nhấn tổ hợp phím

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Để có thể gõ được chữ có dấu tiếng Việt với bảng mã là VNI-WINDOWS thì có thể chọn font nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Cách bố trí dấu chấm câu nào sau đây là đúng khi gõ văn bản

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Insert có chức năng

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Hãy chọn phương án sai. Để in văn bản ta thực hiện

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 6:

Trong Microsoft Word nhóm lệnh trong mênu Edit có chức năng

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 7:

Trong soạn thảo Word, muốn định dạng văn bản theo kiểu danh sách liệt kê dạng ký hiệu và số thứ tự, ta thực hiện

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

Hãy chọn câu sai trong các câu dưới đây:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 10:

Để lưu tập tin với một tên khác, vào lệnh

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 11:

Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 12:

Nút lệnh  trên thanh công cụ định dạng dùng để?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 15:

Các lệnh định dạng văn bản được chia thành các loại sau

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 16:

Nút lệnh  trên thanh công cụ dùng để

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 17:

Để gạch chân một từ hay cụm từ, sau khi chọn cụm từ đó, ta thực hiện:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 18:

Các công cụ trợ giúp soạn thảo, đó là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 19:

Để tìm và thay thế một từ trong văn bản bằng một từ khác, thực hiện

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 20:

Để thực hiện được việc sửa lỗi cũng như gõ tắt trong tiếng Việt ta sử dụng lệnh:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 22:

Hãy nêu các thao tác cần thực hiện:

a)Định dạng kí tự.

b)In văn bản.

Gộp nhiều ô thành một ô

Xem đáp án

a) Định dạng kí tự: (1đ)

C1: Sử dụng lệnh: Format→Font…để mở hộp thoại Font.

C2: Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng

b) In văn bản (1đ):

C1: Dùng lệnh: File→Print…

C2: Nhấn tổ hợp phím: Ctrt + P.

C3: Nháy chuột vào nút Print trên thanh công cụ chuẩn.

c) Gộp nhiều ô thành một ô (1đ):

- Chọn các ô cần gộp.

- Dùng lệnh Table→Merge Cells hoặc nút lệnh Merge Cells trên thanh công cụ Table and Borders.


Bắt đầu thi ngay