Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 10 (có đáp án): Tự lập

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 10 (có đáp án): Tự lập

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 10 (có đáp án): Tự lập

  • 1699 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu tục ngữ: Hữu thân hữu khổ nói đến điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Các hoạt động thể hiện tính tự lập là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Các hoạt động thể hiện không có tính tự lập là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 5:

Đối lập với tự lập là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Bạn Q học lớp 9, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 7:

Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Để học cách tự lập theo em cần phải làm gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay