Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 17 (có đáp án): Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 17 (có đáp án): Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 17 (có đáp án): Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước

  • 3065 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tài sản của nhà nước gồm có?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 3:

Tài sản nhà nước và lợi ích công cộng được gọi chung là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước có ý nghĩa là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 7:

Biểu hiện bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 8:

Biểu hiện không bảo vệ lợi ích công cộng và tài sản của nhà nước là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay