Thứ sáu, 01/07/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 2 (có đáp án): Liêm khiết

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 2 (có đáp án): Liêm khiết

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 2 (có đáp án): Liêm khiết

  • 2720 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu tục ngữ: Đói cho sạch, rách cho thơm nói đên điều gì ?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Không hám danh, hám lợi, không nhỏ nhen, ích kỉ được gọi là ?

Xem đáp án

Đáp án:A


Câu 3:

Biểu hiện của không liêm khiết là?

Xem đáp án

Đáp án:D


Câu 4:

Biểu hiện của liêm khiết là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

A ăn trộm tiền đóng học của B và bị em phát hiện, biết em đã phát hiện, A bèn nói : Tớ sẽ cho cậu 1 nửa số tiền tớ lấy được nhưng cậu phải giữ bí mật. Trong tình

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 8:

Câu thành ngữ: Giấy rách phải giữ lấy lề nói về đức tính nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 9:

Sống liêm khiết có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay