Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch sử Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: (có đáp án) Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (phần2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: (có đáp án) Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (phần2)

Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 18: (có đáp án) Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống xâm lược Hán (phần2)

  • 633 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 12 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sau khi giành lại nền độc lập, Hai Bà Trưng vẫn để Lạc tướng giữ quyền cai quản

Xem đáp án

Đáp án D
Khi xây dựng nền chủ, Trưng Vương vẫn để các Lạc tướng cai quản các huyện


Câu 2:

Sau khi đánh đuổi được quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và xưng là

Xem đáp án

Đáp án A
Sau khi đánh đuổi quân đô hộ, Trưng Trắc được suy tôn làm vua và xưng là Trưng Vương


Câu 3:

Khi nghe tin Hai Ba Trưng khởi nghĩa, nhà Hán đã có hành động gì?

Xem đáp án

Đáp án C
Được tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán nổi giận, hạ lệnh cho các quân miền Nam Trung Quốc khẩn trương chuẩn bị xe, thuyền, làm thêm đường sá, tích trữ lương thực để sang đàn áp nghĩa quân


Câu 4:

Địa danh nào gắn liền với sự hi sinh của Hai Bà Trưng?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi rút về Cẩm Khê (thuộc vùng Ba Vì – Hà Nội), quân ra đã ra sức cản giặc, giữ từng xóm làng, tấc đất. cuối cúng tháng 3/43 (ngày 6 tháng Hai âm lịch), Hai Bà Trưng đã hi sinh oanh liệt trên đất Cấm Khê


Câu 5:

Mã Viện đã chia thành những đạo quân nào sau khi chiến được Hợp Phố?

Xem đáp án

Đáp án A

Sau khi chiếm được Hợp Phố, Mã Viện liền chia quân thành hai đạo thủy, bộ tiến vào Giao Chỉ. Đó là:

Đạo quân bộ men theo đường biển, đẵn cây sẵn mở đường đi, lẻ qua Quỷ Môn Quan (Tiên Yên – Quảng Ninh) xuống vùng lục đầu.

- Đạo quân thủy từ Hợp Phố vượt biển vào sông Bạch Đằng rồi ngược lên vùng Lục Đầu. Tạo đây hai cánh quân hợp với nhau ở Lãng Bạc


Câu 6:

Tại sao trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43), quân ta phải rút về giữ Cổ Loa và Mê Linh?

Xem đáp án

Đáp án B

Sau khi chiếm được Hợp Phố, Mã Viện chủ trương chia quân Hán làm hai đạo quân thủy, bộ hợp nhau ở Lãng Bạc. Hai Bà Trưng kéo đến vùng Lãng Bạc để nghênh chiến, cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt. Do thất bại ở Lãng Bạc, quân ta buộc phải rút về giữ Cổ Loa và Mê Linh.

=> Như vậy, trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán, quân ta phải lui về Cổ Loa và Mê Linh do cuộc chiến ở Lãng Bạc thất bại


Câu 7:

Hai Bà Trưng đã không thực hiện chính sách nào sau khi giành lại được độc lập?

Xem đáp án

Đáp án D

Sau khi cuộc khởi nghĩa thắng lợi, Hai Bà Trưng đã:

- Trưng Trắc xưng vương – Trưng Vương

- Đóng đô ở Mê Linh.

- Phong tước cho những người có công, xây dựng nền tự chủ.

- Xá thuế hai năm liền cho dân, bãi bỏ những thuế thuế vô lí, luật pháp hà khắc trước đây.

=> Đáp án D: xá thuế ba năm cho dân không phải chính sách Hai Bà Trưng thực hiện sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi


Câu 8:

Nhà Hán làm thêm đường sá sau khi nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa nhằm mục đích gì?

Xem đáp án

Đáp án D
Sau khi nghe tin Hai Bà Trưng khởi nghĩa, vua Hán đã ra lệnh cần làm thêm đướng sá nhằm mục đích cho đạo quân đi xâm lược dễ dàng, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Đây là những con đường phục vụ đắc lực cho hai vạn quân tinh nhuệ, hàng nghìn xe và nhiều dân phu


Câu 9:

Nguyên do nào khiến vua Hán chọn Mã Viện làm tướng chỉ huy đạo quân xâm lược trong năm 42?

Xem đáp án

Đáp án C

Vua nhà Hán chọn Mã Viện làm chỉ huy đạo quân xâm lược xuất phát từ lí do sau:

- Mã Viện là viên tướng lão luyện, nổi tiếng gian ác, lắm mưu nhiều kế.

- Đã từng chinh chiến ở phương Nam


Câu 10:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) của nhân dân ta thất bại xuất phát từ nguyên nhân chủ yếu là so sánh lực lượng chênh lệch giữa ta và địch.

- Ta: là một chính quyền tự chủ còn non trẻ, lực lượng đã bị tồn thất nhiều trong cuộc khởi nghĩa năm 40.

- Địch: đông đảo về lực lượng và vũ khí chiến đấu (hai vạn quân tinh nhuệ, hàng nghìn xe, thuyền các loại và nhiều dân phu


Câu 11:

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42- 43) không mang ý nghĩa nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42 – 43) mang nhiều ý nghĩa:

- Thể hiện lòng yêu nước.

- Để lại bài học kinh nghiệm cho các cuộc khởi nghĩa ở giai đoạn sau.

- Khẳng định vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.

=> Loại trừ đáp án A: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta (42 – 43) thất bại cũng đồng nghĩa chính quyền tự chủ Hai Bà Trưng lập ra trước đó cũng không thể giữ được nữa, nước ta lại tiếp tục là thuộc địa của phương Bắc


Câu 12:

Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị trướng ở khắp nơi thể hiện điều gì?

Xem đáp án

Đáp án B

Nhân dân ta lập đền thờ Hai Bà Trưng và các vị tướng ở khắp nơi thể hiện:

- Nhân dân ta kính trọng và ghi nhớ công lao của Hai Bà Trưng và những vị tướng đã hi sinh vì độc lập, tự do của đất nước.

- Khẳng định tinh thần không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ của nhân dân ta.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương