Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Vật lý Trắc nghiệm vật lý 6 Bài 22 (có đáp án): Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ có đáp án

Trắc nghiệm vật lý 6 Bài 22 (có đáp án): Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ có đáp án

Trắc nghiệm vật lý 6 Bài 22 (có đáp án): Nhiệt kế, Thang đo nhiệt độ có đáp án

  • 1262 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 9 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Trong thang nhiệt độ Farenhai, nhiệt độ của nước đang sôi là:

Xem đáp án

- Nước sôi ở 100OC

- Ta có: 100OC = 32OF + 100.1,8OF

= 212OF

⇒ Đáp án C


Câu 4:

Cho hai nhiệt kế rượu và thủy ngân. Dùng nhiệt kế nào có thể đo được nhiệt độ của nước đang sôi? Cho biết nhiệt độ sôi của rượu và thủy ngân lần lượt là 80 OC và 357 OC

Xem đáp án

- Nước sôi ở 100OC.

- Vì rượu sôi ở 80OC < 100 OC→ không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của nước đang sôi.

⇒ Đáp án D


Câu 5:

Nước ở trong trường hợp nào dưới đây có trọng lượng riêng lớn nhất?

Xem đáp án

- Tại 4oC nước có trọng lương riêng lớn nhất.

- Nước đóng băng ở 0oC → Khi ở 4oC nước ở dạng lỏng

⇒ Đáp án B


Câu 6:

Quan sát các nhiệt kế thủy ngân và nhiệt kế rượu thấy ở phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng

Xem đáp án

Phần trên của nhiệt kế thường phình ra, chỗ phình ra đó có tác dụng chứa lượng khí còn dư khi thủy ngân hoặc rượu dâng lên.

⇒ Đáp án B


Câu 7:

Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì:

Xem đáp án

Khi nhúng một nhiệt kế rượu vào nước nóng, mực rượu trong ống nhiệt kế tăng lên vì cả ống nhiệt kế và rượu trong ống đều nở ra nhưng rượu nở nhiều hơn.

⇒ Đáp án C


Câu 8:

 Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

Xem đáp án

Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì nhiệt độ nóng chảy thấp

⇒ Đáp án B


Câu 9:

Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

Xem đáp án

Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi

⇒ Đáp án A


Câu 10:

32oC có giá trị bằng bao nhiêu độ oF

Xem đáp án

32oC = 0oC + 32oC = 32oF + 32.1,8 = 89,6oF.

Đáp án B


Câu 11:

39,5oC đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: K=toC+273

⇒ 39,5oC đổi sang độ Kenvin có giá trị là 39,5+273=312,5K


Câu 13:

Chọn phương án sai. Nước sôi ở nhiệt độ nào?

Xem đáp án

Đáp án B

A, C, D – đúng

B - sai


Bắt đầu thi ngay