Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục công dân Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút GDCD 10 Học kì 2 (có đáp án - Đề 1)

  • 1780 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Điểm khác biệt quan trọng nhất giữa pháp luật và đạo đức là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Nền đạo đức mới của nước ta hiện nay là ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Đạo đức bị chi phối bởi giai cấp nào?

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 5:

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 6:

Đạo đức có vai trò đối với?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Câu nói: Phép vua còn thua lệ làng nói về yếu tố nào?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 10:

Gia đình Việt Nam hiện nay chịu ảnh hưởng của yếu tố nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 13:

Lương tâm tồn tại ở trạng thái nào mang tính tích cực?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 15:

Điểm giống nhau giữa đạo đức, pháp luật và phong tục, tập quán là?

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 16:

Hằng năm, các thanh niên nam đủ 18 tuổi, khỏe mạnh phải nhập ngũ. Việc làm đó thể hiện?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 17:

Yếu tố nội tâm làm nên giá trị đạo đức của con người là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 19:

Nhân phẩm đã được đánh giá và công nhận được gọi là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 20:

Mối quan hệ giữa hạnh phúc cá nhân và hạnh phúc xã hội là?

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay