Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 4 (có đáp án): Nguồn gốc vẫn dộng và phát triển của sự vật hiện tượng

Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 4 (có đáp án): Nguồn gốc vẫn dộng và phát triển của sự vật hiện tượng

Trắc nghiệm Công Dân 10 Bài 4 (có đáp án): Nguồn gốc vẫn dộng và phát triển của sự vật hiện tượng

  • 4507 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Theo quan điểm của triết học Mác – Lê nin, mâu thuẫn tạo thành bởi hai mặt đối lập vừa thống nhất, vừa đấu tranh với nhau ở

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Theo triết học Mac – Lê nin: Mâu thuẫn là một chỉnh thể, trong đó hai mặt đối lập vừa thống nhất với nhau, vừa đấu tranh với nhau.

 

 


Câu 2:

Những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Mặt đối lập của mâu thuẫn là những khuynh hướng, tính chất, đặc điểm mà trong quá trình vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau.

 


Câu 3:

Trong mỗi mâu thuẫn, để tạo thành sự thống nhất giữa các mặt đối lập, hai mặt đối lập cần có mối quan hệ như thế nào với nhau?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong mỗi mâu thuẫn, hai mặt đối lập liên hệ gắn bó với nhau, làm tiền đề tồn tại cho nhau tạo thành sự thống nhất giữa các mặt đối lập.

 

 


Câu 4:

Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau là nội dung khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Hai mặt đối lập cùng tồn tại bên nhau, vận động và phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau, nên chúng luôn luôn tác động, bài trừ, gạt bỏ nhau tạo thành sự đấu tranh giữa các mặt đối lập.

 


Câu 5:

Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới tạo nên 

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Kết quả của sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là mâu thuẫn cũ mất đi, mâu thuẫn mới hình thành, sự vật và hiện tượng cũ được thay thế bằng sự vật, hiện tượng mới. Quá trình này tạo nên sự vận động, phát triển vô tận của thế giới khách quan.

 


Câu 6:

Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, không phải bằng còn đường điều hòa mâu thuẫn.

 


Câu 7:

Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của mâu thuẫn giữa các mặt đối lập?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong các trường hợp trên, chỉ có giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ là trong quá trình vận động, phát triển chúng phát triển theo những chiều hướng trái ngược nhau → là mâu thuẫn giữa các mặt đối lập.

 


Câu 8:

Hiện tượng nào sau đây không phải là hai mặt đối lập của mâu thuẫn?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Bảng đen và phấn trắng không thuộc một chỉnh thể, nên không phải là hai mặt đối lập của mâu thuẫn trong triết học.

 


Câu 9:

Trong cuộc sống hàng ngày, khi xuất hiện một mâu thuẫn trong nhận thức, chúng ta nên làm gì dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Khi trong nhận thức của bản thân xuất hiện mâu thuẫn, mỗi cá nhân cần nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, cái gì là tiến bộ, lạc hậu để từ đó nâng cao nhận thức khoa học của bản thân, phát triển nhân cách.

 


Câu 10:

Trong cuộc sống hàng ngày, khi phát hiện một hành động mâu thuẫn, chúng ta nên làm gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trong cuộc sống hàng ngày, khi phát hiện một hành động mâu thuẫn, chúng ta nên phân tích để tìm ra hướng giải quyết, tránh xong đột dẫn đến hậu quá xấu.


Câu 11:

Bàn về sự phát triển, Lê-nin viết: “Sự phát triển là một cuộc đấu tranh giữa các mặt đối lập”. Câu đó Lê-nin bàn về vấn đề nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập là nguồn gốc vận động và phát triển của các sự vật, hiện tượng.

 


Câu 12:

Trong tập thể, khi xuất hiện mâu thuẫn, chúng ta cần làm gì để giải quyết?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong tập thể, cần thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình, tránh thái độ dĩ hòa vi quý, không dám đấu tranh chống lại những cái lạc hậu, tiêu cực.

 


Câu 13:

Bạn C thường xuyên đi học muộn, thiếu bài tập do đua đòi theo nhóm bạn xấu chơi điện tử nên lười học, khiến cho tập thể bị ảnh hưởng. Nếu là bạn của C, em nên chọn cách nào dưới đây để giải quyết vấn đề này?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Đấu tranh không có nghĩa là gay gắt phản đối bạn, mà cần gặp và phân tích để bạn hiểu ra vấn đề, giải quyết được mâu thuẫn của chính mình, từ đó điều chỉnh hành vi của bản thân. Đồng thời, ta cần giúp đỡ, hỗ trợ bạn trong học tập để bạn có thêm niềm tin, động lực và tiến bộ.

 


Câu 14:

Bạn C thường xuyên đi học muộn do thức khuya để chơi game. Nếu là bạn của C, em sẽ chọn cách nào dưới đây để giúp bạn?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Bạn C thường xuyên đi học muộn do thức khuya để chơi game. Nếu là bạn của C, em nên phân tích, góp ý, đồng thời giúp C trong học tập.


Câu 15:

Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mỗi sinh vật có quá trình đồng hóa thì phải có quá trình dị hóa, nếu chỉ có một quá trình thì sinh vật sẽ chết, theo quan điểm Triết học đây là sự thống nhất giữa các mặt đối lập. 


Câu 16:

Phương án nào dưới đây lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Sự đấu tranh giữa các mặt đối lập lí giải đúng về nguồn gốc vận động, phát triển của sự vật và hiện tượng.


Câu 17:

“Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”. Đoạn văn trên thể hiện những quy luật nào của Triết học?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: “Trải qua nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp nông dân và giai cấp địa chủ trong xã hội phong kiến, mà đỉnh cao là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã dẫn đến việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” là nội dung thể hiện quy luật  mâu thuẫn, quy luật lượng – chất, quy luật phủ định của phủ định. 


Câu 18:

Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, vì vậy chúng ta cần làm gì để xây dựng nền văn hóa mới xã hội chủ nghĩa theo quan điểm mâu thuẫn của Triết học?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Trong đời sống văn hóa ở nước ta hiện nay, bên cạnh những tư tưởng văn hóa tiến bộ còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, vì vậy chúng ta cần đấu tranh xóa bỏ những hủ tục lạc hậu.


Câu 19:

Chúng ta cần làm gì để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chúng ta cần tiến hành phê bình và tự phê bình để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống theo quan điểm Triết học.


Câu 20:

Nhằm trục lợi, nhiều kẻ xấu đã thực hiện hành vi “rải đinh” trên đường giao thông. Theo quan điểm mâu thuẫn của Triết học, phương án nào dưới đây sẽ giải quyết triệt để tình trạng này?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Đấu tranh ngăn chặn, xử lí những kẻ rải đinh là phương pháp tốt nhất để giải quyết tình trạng rải đinh của những kẻ xấu.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương