Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Công Dân Bài 14 (có đáp án): Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Trắc nghiệm Công Dân Bài 14 (có đáp án): Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Trắc nghiệm Công Dân Bài 14 (có đáp án): Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  • 1547 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc được gọi là gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lòng yêu nước là tình yêu quê hương, đất nước và tinh thần sẵn sàng đem hết khả năng của mình phục vụ lợi ích của tổ quốc

 


Câu 2:

Người công dân đối với tổ quốc thì phẩm chất nào là quan trọng nhất?

Xem đáp án

Đáp án: D

Yêu nước là phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của người công dân đối với tổ quốc

 


Câu 3:

Truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác là

Xem đáp án

Đáp án: B

Yêu nước là một truyền thống đạo đức cao quý và thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam, là cội nguồn của hàng loạt các giá trị truyền thống khác.

 


Câu 4:

Phương án nào dưới đây là biểu hiện của lòng yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: B

Hoa tích cực ủng hộ phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” là hành động đẹp, thể hiện sự ủng hộ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

 


Câu 5:

Hành động nào dưới đây không thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng tổ quốc?

Xem đáp án

Đáp án: D

Học sinh cần tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh với các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hóa – đạo đức truyền thống của dân tộc.

 


Câu 6:

Hành động nào dưới đây trái với trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc?

Xem đáp án

Đáp án: B

Công dân cần tích cực tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi, sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

 


Câu 7:

Biểu hiện nào sau đây không nói về lòng yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: A

Yêu quý thần tượng nước ngoài không phải là biểu hiện của lòng yêu nước. Lòng yêu nước bắt nguồn từ những tình cảm bình dị nhất, gần gũi nhất như yêu gia đình, yêu người thân, yêu những thành quả lao động do mình tạo ra…

 


Câu 8:

Phương án nào sau đây là đúng khi nói về truyền thống yêu nước?

Xem đáp án

Đáp án: A

Truyền thống yêu nước là sức mạnh nội sinh giúp đất nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách, chiến thắng thiên tai khắc nghiệt và giặc ngoại xâm, tồn tại và phát triển với đầy đủ bản sắc của mình.

 


Câu 9:

Điều 64 Hiến pháp 2013 quy định: “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của chủ thể nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Điều 64 Hiến pháp 2013 quy định: “Bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân.

 


Câu 10:

Theo điều 12 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, công dân nam ở độ tuổi nào dưới đây phải đăng kí nghĩa vụ quân sự?

Xem đáp án

Đáp án: D

Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

- Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.

 


Câu 11:

Theo Điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình đối với công dân nam là trong khoảng độ tuổi nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, điều 30 quy định về độ tuổi nhập ngũ được như sau: "Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

 


Câu 12:

Theo Điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm bao nhiêu tuổi?

Xem đáp án

Đáp án: A

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, điều 30 quy định về độ tuổi nhập ngũ được như sau: "Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.”

 


Câu 13:

Chị H đi du học tại Mỹ. Với kết quả học tập rất xuất sắc, được tạo điều kiện ở lại làm việc nhưng chị kiên quyết lựa chọn trở về nước với mong ước được cống hiến cho quê hương. Hành động của chị H là biểu hiện của tinh thần nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Dù có điều kiện để ở lại Mỹ làm việc nhưng chị H vẫn về nước để cống hiến cho quê hương, thể hiện chị H có lòng yêu nước sâu sắc.

 


Câu 15:

Mặc dù đất nước hòa bình, nhưng các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ biển đảo đất nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Mặc dù đất nước hòa bình, nhưng các chú bộ đội ở quần đảo Trường Sa vẫn ngày đêm canh giữ biển đảo đất nước. Việc làm này là thể hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.


Câu 16:

Học xong lớp 12, nhiều bạn của nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Học xong lớp 12, nhiều bạn của nam vào học ở các trường đại học, cao đẳng, còn Nam thì tình nguyện lên đường nhập ngũ. Việc làm của Nam là thực hiện trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc của công dân.


Câu 17:

Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Người xa quê hương, đất nước nhưng luôn nhớ về quê hương, hướng về Tổ quốc là người có lòng yêu nước.


Bắt đầu thi ngay