Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục công dân Trắc nghiệm Công Dân Bài 3 (có đáp án): Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trắc nghiệm Công Dân Bài 3 (có đáp án): Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

Trắc nghiệm Công Dân Bài 3 (có đáp án): Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất

  • 4305 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn cụm từ dưới đây để hoàn thành nội dung sau: "Theo triết học Mác – Lê nin, vận động là … nói chung của sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội."

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Theo triết học Mác – Lê nin, vận động là mọi sự biến đổi nói chung của sự vật và hiện tượng trong giới tự nhiên và đời sống xã hội.


Câu 2:

Sự vật, hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình thông qua

Xem đáp án

Đáp án C

Bằng vận động và thông qua vận động mà sự vật hiện tượng tồn tại và thể hiện đặc tính của mình.


Câu 3:

Triết học Mác – Lê Nin khái quát vận động thành bao nhiêu hình thức cơ bản?

Xem đáp án

Triết học Mác – Lê Nin khái quát thành năm hình thức cơ bản của thế giới vật chất từ thấp đến cao: Vận động cơ học, Vận động vật lí, Vận động hóa học, Vận động sinh học, Vận động xã hội.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây là không đúng khi bàn về sự vận động?

Xem đáp án

Cái bàn đứng yên nhưng bên trong từng phân tử, nguyên tử vẫn đang liên tục vận động. Mọi sự vật tồn tại trong thế giới vật chất đều luôn vận động.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động cơ học?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Vận động cơ học là sự di chuyển vị trí của các vật thể trong không gian.

 


Câu 6:

Nội dung nào dưới đây thể hiện hình thức vận động vật lí?

Xem đáp án

Đáp án : D

Lời giải: Vận động vật lí là sự vận động của các phân tử, các hạt cơ bản, cac quá trình nhiệt, điện,…

 


Câu 7:

Quá trình quang hợp của cây xanh thuộc dạng vận động nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Quá trình quang hợp của cây xanh: hấp thụ khí cácbonic, thải khí ôxi thuộc quá trình vận động sinh học – là sự trao đổi chất giữa cơ thể sống với môi trường.

 


Câu 8:

Giữa các hình thức vận động có những đặc điểm riêng nhưng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong những điều kiện nhất định, chúng có thể 

Xem đáp án

Đáp án : A

Lời giải: Giữa các hình thức vận động có những đặc điểm riêng nhưng có mối quan hệ hữu cơ với nhau, trong những điều kiện nhất định, chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau.

 


Câu 9:

Vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu là nội dung của khái niệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn, cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu là nội dung của khái niệm phát triển.


Câu 10:

Trong quá trình phát triển, khuynh hướng tất yếu của sự vật, hiện tượng là

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Phát triển là một khái niệm dùng để khái quát những vận động theo chiều hướng tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn.

Vì vậy khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến bộ ra đời thay thế cái lạc hậu.

 

 


Câu 11:

Phương án nào dưới đây là mối quan hệ của sự vận động và phát triển?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Sự vận động và phát triển có quan hệ mật thiết với nhau: Có vận động thì mới có phát triển, nhưng không phải sự vận động nào cũng là sự phát triển.

 

 


Câu 12:

Xã hội loài người đi từ chế độ công xã nguyên thủy, qua các chế độ khác nhau rồi đến xã hội chủ nghĩa là biểu hiện của quá trình nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Lời giải: Xã hội loài người đi phát triển chế độ công xã nguyên thủy, qua các chế độ khác nhau rồi đến xã hội chủ nghĩa là thế hiện quá trình.

 

 


Câu 13:

Quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng diễn ra theo xu hướng nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Quá trình phát triển của các sự vật, hiện tượng không diễn ra một cách đơn giản, thẳng tắp mà diễn ra một cách quanh co, phức tạp, đôi khi có bước thụt lùi tạm thời.

 

 


Câu 14:

Chủ nghĩa xã hội ra đời có nhiều tiến bộ và ưu việt hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa là biểu hiện khuynh hướng phát triển nào của sự vật, hiện tượng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Chủ nghĩa xã hội ra đời có nhiều tiến bộ và ưu việt hơn so với chế độ tư bản chủ nghĩa là biểu hiện khuynh hướng phát triển cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.

 


Câu 15:

Sự biến đổi nào dưới đây không được coi là phát triển?

Xem đáp án

Đáp án: D

Lời giải: Nươc đun nóng bay hơi thành hơi nước có sự vận động theo hướng tuần hoàn, không thể hiện được sự phát triển mà nó là dạng biến đổi từ dạng này sang dạng khác của vật thể.

 


Câu 16:

Khi xem xét một sự vật, hiện tượng, chúng ta cần chú ý đặt sự vật trong trạng thái nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Khi xem xét các sự vật hiện tượng cần xem xét chúng trong trạng thái vận động, không ngừng biến đổi, tránh các quan niệm cứng nhắc, bất biến.

 


Câu 17:

 Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm nào dưới đây là đúng khi bàn về sự vận động?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Theo quan điểm của Triết học duy vật biện chứng thì quan điểm không phải bất kì sự vận động nào cũng là phát triển.


Câu 18:

Khẳng định giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: A

Lời giải: Khẳng định giới tự nhiên đã phát triển từ chưa có sự sống đến có sự sống, là phát triển thuộc lĩnh vực tự nhiên.


Câu 19:

Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Trí tuệ của con người đã phát triển không ngừng, từ việc chế tạo ra công cụ lao động thô sơ đến những máy móc tinh vi là thể hiện sự phát triển trong lĩnh vực tư duy.


Câu 20:

Phương án nào dưới đây không đúng khi bàn về phát triển?

Xem đáp án

Đáp án: C

Lời giải: Cần giữ nguyên những đặc điểm của cái cũ là không đúng, bảo thủ khi bàn về phát triển, mà ta phải tiếp nhận những cái tiến bộ của cái mới, kết hợp với những kế thừa cái cũ, đồng thời loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu từ cái cũ.


Câu 21:

Câu tục ngữ nào dưới đây không thể hiện sự phát triển?

Xem đáp án

Đáp án: 

Lời giải: Đánh bùn sang ao là câu tục ngữ không biểu hiện của sự phát triển, đó là biểu hiện của lối sống thờ ơ, lảng tránh, lười nhác của con người.


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương