Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 (có đáp án): Mạch điều khiển tín hiệu (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 (có đáp án): Mạch điều khiển tín hiệu (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 (có đáp án): Mạch điều khiển tín hiệu (Mới nhất)

  • 305 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mạch điều khiển tín hiệu có mấy công dụng chính?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

+ Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

+ Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

+ Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

+ Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 2:

Công dụng đầu tiên của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 3:

Công dụng thứ hai của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 4:

Công dụng thứ ba của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 5:

Công dụng thứ tư của mạch điều khiển tín hiệu là gì ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Công dụng của mạch điều khiển tín hiệu:

1. Thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố

2. Thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh

3. Làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử

4. Thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc


Câu 6:

Công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đáp án A: Điện áp cao quá là công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu nên A đúng

+ Đáp án B: Đèn xanh tín hiệu giao thông là thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh nên B sai

+ Đáp án C: Hình ảnh quảng cáo là làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử nên C sai

+ Đáp án D: Tín hiệu thông báo có nguồn là thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc nên D sai.


Câu 7:

Công dụng thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh của mạch điều khiển tín hiệu  là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích:

+ Đáp án A: Điện áp cao quá là công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu nên A sai

+ Đáp án B: Đèn xanh tín hiệu giao thông là thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh nên B đúng

+ Đáp án C: Hình ảnh quảng cáo là làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử nên C sai

+ Đáp án D: Tín hiệu thông báo có nguồn là thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc nên D sai.


Câu 8:

Công dụng làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử của mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích:

+ Đáp án A: Điện áp cao quá là công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu nên A sai

+ Đáp án B: Đèn xanh tín hiệu giao thông là thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh nên B sai

+ Đáp án C: Hình ảnh quảng cáo là làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử nên C đúng.

+ Đáp án D: Tín hiệu thông báo có nguồn là thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc nên D sai.


Câu 9:

Công dụng thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc của mạch điều khiển tín hiệu  là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích:

+ Đáp án A: Điện áp cao quá là công dụng thông báo về tình trạng thiết bị khi gặp sự cố của mạch điều khiển tín hiệu nên A sai

+ Đáp án B: Đèn xanh tín hiệu giao thông là thông báo thông tin cần thiết cho con người thực hiện theo lệnh nên B sai

+ Đáp án C: Hình ảnh quảng cáo là làm các thiết bị trang trí bằng bảng điện tử nên C sai

+ Đáp án D: Tín hiệu thông báo có nguồn là thông báo về tình trạng hoạt động của máy móc nên D đúng.


Câu 10:

Sơ đồ khối của mạch điều khiển tín hiệu có mấy khối?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các khối của sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là: nhận lệnh, xử lí, khuếch đại và chấp hành.


Câu 11:

Khối đầu tiên trong sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Các khối của sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

+ Khối 1: nhận lệnh

+ Khối 2: xử lí

+ Khối 3: khuếch đại

+ Khối 4: chấp hành.


Câu 12:

Khối thứ hai trong sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Các khối của sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

+ Khối 1: nhận lệnh

+ Khối 2: xử lí

+ Khối 3: khuếch đại

+ Khối 4: chấp hành.


Câu 13:

Khối thứ ba trong sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Các khối của sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

+ Khối 1: nhận lệnh

+ Khối 2: xử lí

+ Khối 3: khuếch đại

+ Khối 4: chấp hành.


Câu 14:

Khối thứ tư trong sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Các khối của sơ đồ khối mạch điều khiển tín hiệu là:

+ Khối 1: nhận lệnh

+ Khối 2: xử lí

+ Khối 3: khuếch đại

+ Khối 4: chấp hành.


Câu 15:

Khối chấp hành phát lệnh báo bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Khối chấp hành phát lệnh báo bằng chuông, đèn, hàng chữ nổi.


Bắt đầu thi ngay