Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh kiện bán dẫn và IC (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh kiện bán dẫn và IC (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh kiện bán dẫn và IC (Mới nhất)

  • 546 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Câu 1. Linh kiện bán dẫn được chế tạo từ chất bán dẫn nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tất cả các linh kiện bán dẫn đều được chế tạo từ các chất bán dẫn loại P và loại N.


Câu 2:

Thế nào là điôt bán dẫn?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Điôt có 1 tiếp giáp P – N, tranzito có 2 tiếp giáp P- N, Tirixto có 3 tiếp giáp P – N.


Câu 3:

Thế nào là tranzito?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Điôt có 1 tiếp giáp P – N, tranzito có 2 tiếp giáp P- N, Tirixto có 3 tiếp giáp P – N.


Câu 4:

Thế nào là tirixto?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Điôt có 1 tiếp giáp P – N, tranzito có 2 tiếp giáp P- N, Tirixto có 3 tiếp giáp P – N.


Câu 5:

Có mấy cách phân loại điôt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Có 2 cách phân loại điôt: theo công nghệ chế tạo và theo chức năng.


Câu 6:

Điôt nào sau đây được phân loại theo công nghệ chế tạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Điôt ổn áp và điôt chỉnh lưu được phân loại theo chức năng.


Câu 7:

Đặc điểm nào sau đây không phải của điôt tiếp điểm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Điôt tiếp điểm chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua.


Câu 8:

Đặc điểm của điôt tiếp mặt là:

Xem đáp án

Trả lời

Đáp án đúng: D

Giải thích: Điôt tiếp mặt có đặc điểm là:

+ Tiếp giáp P – N có diện tích lớn

+ Dùng để chỉnh lưu

+ Cho dòng điện lớn đi qua.


Câu 9:

Công dụng của điôt chỉnh lưu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Điôt tiếp điểm có công dụng tách sóng, trộn tần; điôt ổn áp có công dụng ổn định điện áp một chiều; điôt chỉnh lưu biến điện xoay chiều thành điện một chiều.


Câu 10:

Điôt có mấy dây dẫn điện ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Điôt có 2 dây dẫn ra là 2 điện cực: anot và catot.


Câu 11:

Tranzito có mấy điện cực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tranzito có 3 dây dẫn ra là 3 điện cực: E, B, C.


Câu 12:

Điện cực của điôt bán dẫn là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Điôt có 2 dây dẫn ra là 2 điện cực: anot và catot, kí hiệu là A và K.


Câu 13:

Điện cực của tranzito là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Tranzito có 3 dây dẫn ra là 3 điện cực: E, B, C.


Câu 14:

Đâu là tên của tranzito?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 2 loại tranzito là: PNP và NPN.


Câu 15:

Tirixto là linh kiện bán dẫn có mấy điện cực?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Tirixto là linh kiện bán dẫn có 3 điện cực: A, K, G


Bắt đầu thi ngay