Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh kiện bán dẫn và IC

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 4 (có đáp án): Linh kiện bán dẫn và IC

Lý thuyết Công nghệ 12 Bài 4: Linh kiện bán dẫn và IC hay, ngắn gọn

  • 773 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điôt bán dẫn là linh kiện bán dẫn có:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì linh kiện có 2 tiếp giáp P – N là tranzito, 3 tiếp giáp P – N tirixto, các lớp bán dẫn ghép nối tiếp là triac.


Câu 2:

Linh kiện điôt có:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì điôt bán dẫn không có cực G; A1, A2 là cực của điac.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây sai:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì điôt ổn áp dùng để ổn định điện áp một chiều.


Câu 4:

Đâu là kí hiệu điôt bán dẫn:

Xem đáp án

Đáp án: B.

Vì đáp án A sai vị trí cực, đáp án C vẽ kí hiệu thiếu, đáp án D là kí hiệu tirixto.


Câu 5:

 Tirixto cho dòng điện đi qua khi:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì tirixto mở khi và chỉ khi phân cực thuận và cực điều khiển dương.


Câu 6:

Tranzito PNP có:

Xem đáp án

Đáp án: C.

Vì đáp án A và B vẽ sai vị trí cực, đáp án D vẽ kí hiệu sai chiều mũi tên.


Câu 7:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án: B. Vì triac có cực G, điac không có cực G.


Câu 9:

Công dụng của tirixto:

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì đáp án A là công dụng của điôt, đáp án B là công dụng tranzito, đáp án C là công dụng của triac


Câu 10:

Phát biểu nào sau đây không đúng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 11:

Công dụng của điôt bán dẫn?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Giải thích:

Điôt tiếp điểm có công dụng tách sóng và trộn tần.

Điôt ổn áp có công dụng ổn định điện áp một chiều.

Điôt chỉnh lưu có công dụng biến dòng điện xoay chiều thành dòng một chiều.


Bắt đầu thi ngay