Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Công nghệ Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 7 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 7 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều (Mới nhất)

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 7 (có đáp án): Khái niệm về mạch điện tử - Chỉnh lưu - Nguồn một chiều (Mới nhất)

  • 388 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Mạch điện tử có:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch điện tử là mạch điện mắc phối hợp giữa các linh kiện điện tử với bộ phận nguồn và dây dẫn để thực hiện một nhiệm vụ nào đó trong kĩ thuật điện tử.


Câu 2:

Trên thực tế, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Trên thực tế có nhiều cách phân loại mạch điện tử.


Câu 3:

Trong chương trình công nghệ 12, có mấy cách phân loại mạch điện tử?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Trong chương trình công nghệ 12, có 2 cách phân loại mạch điện tử: theo chức năng và nhiệm vụ, theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu.


Câu 4:

Người ta phân loại mạch điện tử theo:

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Trong chương trình công nghệ 12, có 2 cách phân loại mạch điện tử: theo chức năng và nhiệm vụ, theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu.


Câu 5:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, người ta chia mạch điện tử ra làm 2 loại: mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số.


Câu 6:

Theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu, có loại mạch điện tử nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạch khuếch đại được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ.


Câu 7:

Mạch điện tử nào sau đây được phân loại theo chức năng và nhiệm vụ?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch điện tử số được phân loại theo phương thức gia công và xử lí tín hiệu.


Câu 8:

Nguồn điện 1 chiều có thể lấy ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Nguồn điện một chiều cung cấp cho các thiết bị điện tử có thể dùng pin, acquy, hoặc chỉnh lưu đổi điện xoay chiều thành điện một chiều.


Câu 9:

Người ta sử dụng loại điôt nào dùng trong mạch chỉnh lưu?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: mạch chỉnh lưu dùng điôt tiếp mặt để đổi điện xoay chiều thành điện một chiều


Câu 10:

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Mạch chỉnh lưu dùng 2 hoặc 4 điôt là mạch chỉnh lưu 2 nửa chu kì.


Câu 11:

Mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì sử dụng mấy điôt?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Mạch chỉnh lưu nửa chu kì sử dụng 1 điôt.


Câu 12:

Trên thực tế, mạch chỉnh lưu nào được dùng phổ biến?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Vì biến áp nguồn không có yueeu cầu đặc biệt


Câu 13:

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều gồm có mấy khối?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạch nguồn 1 chiều có 5 khối đó là: biến áp nguồn, mạch chỉnh lưu, mạch lọc nguồn, mạch ổn áp, mạch bảo vệ.


Câu 14:

Khối đầu tiên của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Khối thứ 2 là mạch chỉnh lưu, khối thứ 3 là mạch lọc nguồn, khối thứ 4 là mạch ổn áp.


Câu 15:

Khối thứ 2 của mạch nguồn một chiều là gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Khối đầu tiên là biến áp nguồn, khối thứ 3 là mạch lọc nguồn, khối thứ 4 là mạch ổn áp.


Bắt đầu thi ngay