Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15 (có đáp án): Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15 (có đáp án): Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 15 (có đáp án): Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  • 2758 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 28 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến 

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Ô nhiễm môi trường là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn gây ảnh hưởng xấu đến con người và sinh vật.


Câu 2:

Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng của

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Ô nhiễm môi trường là vấn đề nóng bỏng của nhân loại, đe dọa đến môi trường sống và ảnh hưởng không nhỏ đến nhân loại.


Câu 3:

Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là khắc phục mâu thuẫn nảy sinh quan hệ giữa con người với tự nhiên.


Câu 4:

Hành vi nào dưới đây là tham gia bảo vệ môi trường?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải là hành vi tham gia bảo vệ môi trường.


Câu 5:

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chủ thế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi quốc gia.


Câu 6:

Thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của chủ thế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mọi công dân.


Câu 7:

Tích cực tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư là trách nhiệm của ai dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Tích cực tham gia tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư là trách nhiệm của mọi công dân.


Câu 8:

Giữ gìn vệ sinh trật tự, vệ sinh lớp học, trường học là trách nhiệm của ai dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Giữ gìn vệ sinh trật tự, vệ sinh lớp học, trường học là trách nhiệm của  học sinh.


Câu 9:

Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là góp phần vào thực hiện nhiệm vụ nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên là góp phần vào thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường.


Câu 10:

Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Giữ gìn vệ sinh trường học, lớp học là góp phần thực hiện chủ trương bảo vệ môi trường.


Câu 11:

Ủy ban nhân dân xã V phát động phong trào làm xanh, sạch, đẹp trong xã. Việc làm này của Ủy ban nhân dân xã V là thực hiện trách nhiệm nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải: Ủy ban nhân dân xã V phát động phong trào làm xanh, sạch, đẹp trong xã. Việc làm này của Ủy ban nhân dân xã V là thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường xã, phường.


Câu 12:

Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong khoảng thời gian nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải: Bùng nổ dân số là sự gia tăng dân số quá nhanh trong một thời gian ngắn.


Câu 13:

Bùng nổ dân số là vấn đề cấp thiết của

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải; Bùng nổ dân số là vấn đề cấp thiết của nhân loại.


Câu 14:

Bùng nổ dân số không gây ra hậu quả nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án C

Lời giải:  Làm ảnh hưởng đến văn hóa dân tộc không phải là hậu quả của bùng nổ dân số.


Câu 15:

Không kết hôn sớm, không sinh con ở độ tuổi vị thành niên, mỗi gia đình chỉ có 1 và 2 con là trách nhiệm của chủ thể nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Không kết hôn sớm, không sinh con ở độ tuổi vị thành niên, mỗi gia đình chỉ có 1 và 2 con là trách nhiệm của mọi công dân.


Câu 16:

Để hạn chế bùng nổ dân số, chúng ta cần phải làm gì sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Lời giải; Để hạn chế bùng nổ dân số, chúng ta cần phải nghiêm chỉnh thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.


Câu 17:

Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước là trách nhiệm của công dân trong việc 

Xem đáp án

Đáp án B

Lời giải: Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước là trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế bùng nổ dân số.


Câu 18:

Nghiêm chỉnh thực hiện Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước là góp phần vào thực hiện chủ trương nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Nghiêm chỉnh thực hiện Chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình của Nhà nước là góp phần vào thực hiện chủ trương hạn chế bùng nổ dân số.


Câu 19:

Vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là góp phần thực hiện vấn đề cấp thiết nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Vận động gia đình và mọi người xung quanh thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình là góp phần thực hiện vấn đề hạn chế bùng nổ dân số.


Câu 20:

Vợ chồng anh Hiệp và chị Xuân sinh được hai cô con gái, nhưng sợ không có người nối dõi nên hai anh chị đã sinh thêm con thứ ba. Việc anh Hiệp và chị Xuân thêm con thứ ba là không thực hiện trách nhiệm nào dưới đây của công dân?

Xem đáp án

Đáp án A

Vợ chồng anh Hiệp và chị Xuân sinh được hai cô con gái, nhưng sợ không có người nối dõi nên hai anh chị đã sinh thêm con thứ ba. Việc anh Hiệp và chị Xuân thêm con thứ ba là không thực hiện trách nhiệm kế hoạch hóa gia đình.


Câu 21:

Dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của chủ thế nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án B

Dịch bệnh hiểm nghèo đang uy hiếp đến sự sống của toàn nhân loại.


Câu 22:

Tham gia phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là nghĩa vụ, mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của

Xem đáp án

Đáp án B

Tham gia phòng, chống dịch bệnh hiểm nghèo không những là nghĩa vụ, mà còn là lương tâm, trách nhiệm đạo đức của tất cả mọi người.


Câu 23:

Để phòng ngừa dịch bệnh hiểm nghèo, mỗi học sinh chúng ta cần làm gì dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Để phòng ngừa dịch bệnh hiểm nghèo, mỗi học sinh chúng ta cần tránh xa các tệ nạn xã hội.


Bắt đầu thi ngay