Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 8 Giáo dục công dân Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 18 (có đáp án): Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 18 (có đáp án): Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Trắc nghiệm GDCD 8 Bài 18 (có đáp án): Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

  • 2333 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điểm chung giữa chủ thể khiếu nại và tố cáo là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 2:

Điểm khác biệt trong chủ thể về khiếu nại với tố cáo là

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Khiếu nại và tố cáo có ý nghĩa là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 6:

Hình thức của khiếu nại và tố cáo là?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 7:

Công dân có thể tố giác tội phạm với cơ quan nào ?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Phát hiện công ty X nhiều lần xả nước thải và khí độc ra môi trường gần khu dân cư chúng ta cần làm gì ?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 10:

Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần lưu ý điều gì?

Xem đáp án

Đáp án: D


Bắt đầu thi ngay