IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Công nghệ Trắc nghiệm Bảo quản thực phẩm có đáp án

Trắc nghiệm Bảo quản thực phẩm có đáp án

Trắc nghiệm Bảo quản thực phẩm có đáp án

  • 382 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bảo quản thực phẩm là quá trình xử lí nhằm:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Bảo quản thực phẩm là quá trình xử lí nhằm ngăn chặn hoặc làm chậm hư hỏng thực phẩm .


Câu 2:

Sản phẩm sau bảo quản sẽ như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: sản phẩm bảo quản gần như giữ nguyên các đặc điểm và tính chất của nguyên liệu ban đầu.


Câu 3:

Phát biểu sai về vai trò của thực phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Bảo quản thực phẩm giúp kéo dài thời gian sử dụng thực phẩm.


Câu 4:

Hãy chỉ ra vai trò, ý nghĩa của bảo quản thực phẩm.

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì:

+ Thực phẩm theo mùa có thể thể sử dụng lâu dài nên đáp án A sai.

+ Đa dạng hơn về lựa chọn thực phẩm nên đáp án C sai.

+ Tiết kiệm chi phí nên đáp án D sai.


Câu 5:

Có mấy phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: các phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến là:

+ Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

+ Bảo quản ở nhiệt độ thấp.

+ Bảo quản bằng đường hoặc muối.


Câu 6:

Người ta tiến hành bảo quản thực phẩm bằng cách:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: có 3 phương pháp bảo quản thực phẩm đó là:

+ Bảo quản ở nhiệt độ phòng.

+ Bảo quản ở nhiệt độ thấp.

+ Bảo quản bằng đường hoặc muối.


Câu 7:

Phương pháp bảo quản ở nhiệt độ phòng có mấy cách?

Xem đáp án

Đáp án: B

Vì: các cách bảo quản ỏ nhiệt độ phòng là:

+ Bảo quản thoáng.

+ Bảo quản kín.


Câu 8:

Bảo quản thoáng là phương pháp bảo quản:

Xem đáp án

Đáp án: A

Vì:

+ Đáp án B: bảo quản các loại thực phẩm khô nên B sai.

+ Đáp án C: thực phẩm được đóng kín nên C sai.

+ Đáp án D: bảo quản thực phẩm khô và đóng kín nên D sai.


Câu 9:

Bảo quản kín là phương pháp bảo quản:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì:

+ Đáp án A: bảo quản các loại rau, củ, quả tươi nên A sai.

+ Đáp án B: thực phẩm được tiếp xúc trực tiếp với không khí nên B sai.

+ Đáp án C: bảo quản rau, củ, quả tươi nên C sai.


Câu 10:

Thực phẩm nào sau đây sử dụng phương pháp bảo quản kín?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: thóc bảo quản thoáng sẽ dễ bị mọc mầm.


Câu 11:

Thực phẩm nào sau đây không sử dụng phương pháp bảo quản thoáng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: gạo nếu không bảo quản kín sẽ dễ bị mốc gây ảnh hưởng đến chất lượng gạo và sức khỏe con người.


Câu 12:

Cách bảo quản nào sau đây thuộc phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thấp.

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: Bảo quản thoáng thuộc phương pháp bảo quản ở nhiệt độ phòng.


Câu 13:

Bảo quản lạnh là bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ:

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì: thực phẩm bảo quản dưới – 18oC thuộc phương pháp bảo quản đông lạnh.


Câu 14:

Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về phương pháp bảo quản lạnh?

Xem đáp án

Đáp án: C

Vì:

+ Đáp án A: thực phẩm ở nhiệt độ ≤ - 18oC mà không tạo thành tinh thể đá trong sản phẩm → vô lí nên A sai.

+ Đáp án B: thực phẩm ở nhiệt độ 0oC – 150C mà nước trong thực phẩm bị đóng băng → vô lí nên B sai.

+ Đáp án D: thực phẩm ở nhiệt độ ≤ - 18oC và nước trong thực phẩm bị đóng băng thuộc phương pháp bảo quản đông lạnh nên D sai


Câu 15:

Trong gia đình, người ta thường bảo quản kín bằng cách sử dụng:

Xem đáp án

Đáp án: D

Vì: trong gia đình thường sử dụng hộp nhựa, hộp kim loại, thùng nựa để bảo quản thóc, gạo, thực phẩm cá, mực khô, …


Bắt đầu thi ngay