Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án

  • 553 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào dưới đây? 

Xem đáp án

Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây? 

Xem đáp án

- Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên là: Vật lí học, Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

=> lĩnh vực Tâm lí học không thuộc về khoa học tự nhiên.

Chọn đáp án D.


Câu 3:

Vật nào sau đây là vật sống?

Xem đáp án

- Vật sống có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản…

- Vật không sống không có các khả năng trên.

=> Vậy con gà là vật sống.

 Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn đáp án B.


Câu 4:

Vật nào sau đây là vật không sống?

Xem đáp án

- Vật sống có khả năng trao đổi chất với môi trường, lớn lên và sinh sản…

- Vật không sống không có các khả năng trên.

=> Vậy than củi là vật không sống.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn đáp án C.


Câu 5:

Em đang đun nước, sau một thời gian thấy tiếng nước reo và mặt nước sủi lăn tăn, nước bắt đầu sôi. Vậy hiện tượng nước sôi liên quan tới lĩnh vực khoa học nào? 

Xem đáp án

- Hiện tượng sôi của nước là hiện tượng nước đã nhận đủ lượng nhiệt để đạt tới nhiệt độ sôi. Hiện tượng này liên quan tới lĩnh vực Vật lí học.

Chọn đáp án B.


Câu 6:

Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Xem đáp án

Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.

- Hoạt động “Thả diều”: chỉ là trò chơi dân gian bình thường, không có sự nghiên cứu khoa học.

- Hoạt động “Cho mèo ăn hàng ngày”: chỉ là việc làm lặp đi lặp lại hàng ngày, không có sự nghiên cứu khoa học.

- Hoạt động “Lấy đất trồng cây”: chỉ là hoạt động bình thường của người nông dân, không tìm ra tri thức mới, không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Hoạt động “Nghiên cứu vaccine phòng chống virus COVID - 19 trong phòng thí nghiệm”: là hoạt động nghiên cứu khoa học.

Chọn đáp án D.


Câu 7:

Đối tượng nghiên cứu nào sau đây không thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên?

Xem đáp án

- Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng. Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên là: Vật lí học, Hóa học, Sinh học, Khoa học Trái Đất và Thiên văn học.

A - nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực tâm lí học.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

B - nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực Sinh học.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

C - nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực Thiên văn học.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

D - nghiên cứu đối tượng thuộc lĩnh vực Hóa học.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn đáp án A.


Câu 8:

Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Xem đáp án

Khoa học tự nhiên là một nhánh của khoa học, nghiên cứu các hiện tượng tự nhiên, tìm ra các tính chất, các quy luật của chúng.

- “Nghiên cứu hệ thống quạt nước cho đầm nuôi tôm”: là hoạt động nghiên cứu khoa học vì người ta phải nghiên cứu, thí nghiệm rất nhiều lần để xây dựng được hệ thống quạt nước có các tác dụng hỗ trợ và phát triển tôm một cách tốt nhất.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

- “Nghiên cứu xử lí rác thải bảo vệ môi trường”: là hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ để nghiên cứu bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

- “Nghiên cứu cách khắc chữ lên thủy tinh”: là hoạt động tìm hiểu, khám phá ra tri thức mới để phục vụ đời sống con người.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

- “Nghiên cứu trang phục của các nước”: là hoạt động nghiên cứu về văn hóa, truyền thống của các quốc gia, không tạo ra tri thức mới nên không phải hoạt động nghiên cứu khoa học.

Bài tập trắc nghiệm Giới thiệu về khoa học tự nhiên có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Chọn đáp án B.


Câu 9:

Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về năng lượng thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên? 

Xem đáp án

- Vật lí học nghiên cứu về chuyển động, lực và năng lượng.

- Lĩnh vực chuyên nghiên cứu về năng lượng thuộc lĩnh vực vật lí của khoa học tự nhiên

Chọn đáp án C.


Câu 10:

Phát biểu nào sau đây là phát biểu đúng về vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống?

Xem đáp án

Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống:

- Mở rộng sản suát và phát triển kinh tế

- Cung cấp thông tin mới và nâng cao hiểu biết của con người

- Bảo vệ môi trường; Ứng phó với biển đổi khí hậu.

- Bảo vệ sức khỏe và cuộc sống của con người.

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi ngay