Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên Trắc nghiệm Bài 36: Động vật có đáp án

Trắc nghiệm Bài 36: Động vật có đáp án

Trắc nghiệm Bài 36: Động vật có đáp án

  • 879 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Sự đa dạng của động vật được thể hiện rõ nhất ở:

Xem đáp án

Đáp án: B

Môi trường sống và số lượng loài là 2 yếu tố chính thế hiện rõ nhất sự đa dạng của các loài động vật.


Câu 2:

Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt nhóm động vật có xương sống với nhóm động vật không xương sống là?

Xem đáp án

Đáp án: B

Dựa vào việc có hay không có xương sống mà người ta có thể phân chia động vật thành hai ngành chính là ngành động vật không xương sống và ngành động vật có xương sống.


Câu 3:

Tập hợp các loài nào sau đây thuộc lớp Động vật có vú (Thú)?

Xem đáp án

Đáp án: D

- Tôm, muỗi, châu chấu thuộc lớp Côn trùng

- Vịt trời thuộc lớp Chim

- Rùa thuộc lớp Bò sát


Câu 4:

Nhóm động vật nào sau đây có số lượng loài lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án: B

Nhóm chân khớp là nhóm có số lượng loài lớn nhất trong số các ngành động vật. Chúng có hơn 1 triệu loài được mô tả, chiếm trên 80% tất cả các sinh vật được tìm thấy trên Trái Đất.


Câu 5:

Cá heo trong hình bên là đại diện của nhóm động vật nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Động vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án: B

Cá heo thuộc lớp thú vì chúng hô hấp bằng phổi, có vú, đẻ con và nuôi con bằng sữa mẹ.


Câu 6:

Cá cóc trong hình bên là đại biện của nhóm động vật nào sau đây?

Bài tập trắc nghiệm Động vật có đáp án - Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức

Xem đáp án

Đáp án: B

Cá cóc là đại diện của nhóm lưỡng cư không chân thuộc lớp lưỡng cư


Câu 7:

Động vật có xương sống bao gồm:

Xem đáp án

Đáp án: A

Chân khớp, ruột khoang, thân mềm thuộc ngành động vật không xương sống.


Câu 8:

Ví dụ nào dưới đây nói về vai trò của động vật với tự nhiên?

Xem đáp án

Đáp án: D

Các ví dụ A, B, C là vai trò của động vật đối với con người.


Câu 9:

Các loài nào dưới đây là vật chủ trung gian truyền bệnh?

Xem đáp án

Đáp án: C

Các loài động vật là vật chủ trung gian truyền bệnh thường gặp là: ruồi, muỗi, chuột, dơi.


Câu 10:

Nhóm các loài chim có ích là?

Xem đáp án

Đáp án: A

- Chim sẻ ăn hạt lúa, có hại cho nông nghiệp

- Chim gõ kiến gây hại đồ gỗ, thân cây

- Chim cắt rình bắt gà, vịt con


Bắt đầu thi ngay