Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Khoa học tự nhiên Trắc nghiệm Bài 38: Đa dạng sinh học có đáp án

Trắc nghiệm Bài 38: Đa dạng sinh học có đáp án

Trắc nghiệm Bài 38: Đa dạng sinh học có đáp án

  • 623 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đa dạng sinh học không biểu thị ở tiêu chí nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Môi trường sông của sinh vật bao gồm các môi trường sống cơ bản đã biết là: môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí và môi trường sinh vật nên chúng ta không sử dụng tiêu chỉ đa dạng môi trường để xét sự đa dạng sinh học.


Câu 2:

Trong các sinh cảnh sau, sinh cảnh nào có đa dạng sinh học lớn nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C

Rừng mưa nhiệt đới là nơi có điều kiện khí hậu và môi trường thuần lợi cho sự phát triển của đa số các loài sinh vật nên sẽ có độ đa dạng sinh học lớn nhất.


Câu 3:

Lạc đà là động vật đặc trưng cho sinh cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án: A 

Lạc đà là sinh vật đặc trưng ở các môi trường hoang mạc. Chúng có các đặc điểm cấu tạo cơ thể thích nghi với việc sinh sống và di chuyển trong môi trường này.


Câu 4:

Động vật nào sau đây không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án: A

Cá heo không nằm trong Sách Đỏ Việt Nam. Tuy nhiên chúng ta cũng không thể săn bắt hay nuôi nhốt trái phép cá heo.


Câu 5:

Biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án: D

Nếu dừng hết các hoạt động khai thác động vật, thực vật của con người sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp các loại thực phẩm, nguyên liệu, nhiên liệu… và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người nên chúng ta cần khai thác một cách hợp lí mà không nên dừng hẳn.


Câu 6:

Hành động nào dưới đây là hành động bảo vệ đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án: C

Trồng rừng giúp phủ xanh đồi trọc, phục hồi lại môi trường sống của các loài sinh vật và từ đó hỗ trợ khôi phục đa dạng sinh học.


Câu 7:

Ý nào dưới đây không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học?

Xem đáp án

Đáp án: A

Bệnh ung thư ở người là do ảnh hưởng của rối loạn phân bào, không phải là hậu quả của việc suy giảm đa dạng sinh học.


Câu 8:

Cho các vai trò sau:

(1) Đảm bảo sự phát triển bền vũng của con người

(2) Là nguồn cung cấp tài nguyên vô cùng, vô tận

(3) Phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí của con người

(4) Giúp con người thích nghi với biến đổi khí hậu

(5) Liên tục hình thành thêm nhiều loài mới phục vụ cho nhu cầu của con người

Những vai trò nào là vai trò của đa dạng sinh học đối với con người?

Xem đáp án

Đáp án: C

(2) sai vì đa dạng sinh học là nguồn tài nguyên hữu hạn, không phải là nguồn tài vô cùng vô tận

(5) sai vì đa dạng sinh học chỉ giúp bảo tồn và phát triển các loài hiện có và thúc đẩy hình thành các loài mới qua một khoảng thời gian rất lâu chứ không thể liên tục hình thành loài mới.


Câu 9:

Rừng tự nhiên không có vai trò nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: B

Rừng tự nhiên không cung cấp đất phi nông nghiệp và cũng không nên chuyển thành đất phi nông nghiệp mà cần được gìn giữ và bảo tồn.


Câu 10:

Sinh cảnh nào dưới đây có độ đa dạng sinh học thấp nhất?

Xem đáp án

Đáp án: C

Hoang mạc là nơi có khí hậu khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, lượng mưa ít nên có rất ít các loài sinh vật có thể thích nghi với môi trường này dẫn đến độ đa dạng sinh học thấp.


Bắt đầu thi ngay