Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 13 (có đáp án): Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 13 (có đáp án): Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

Trắc nghiệm Địa Lí 9 Bài 13 (có đáp án): Vai trò đặc điểm phát triển và phân bố của dịch vụ

  • 2557 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là

Xem đáp án

Trong cơ cấu GDP các ngành dịch vụ, chiếm tỷ trọng lớn nhất là ngành dịch vụ tiêu dùng.

Đáp án: A.


Câu 2:

Các hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Phân bố dân cư và sự phát triển sản xuất có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động dịch vụ. Dân cư tập trung đông ở các thành phố lớn, thị xã, khu công nghiệp nên hoạt động dịch vụ tập trung nhiều nhất.

Đáp án: C.


Câu 3:

Một bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ nào?

Xem đáp án

Một Bác sĩ mở phòng mạch tư thuộc loại hình dịch vụ tiêu dùng.

Đáp án: B.


Câu 4:

Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GDP CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ, NĂM 2002 (%)

Ngành dịch vụ nào sau đây có tỉ trọng GDP lớn nhất ở nước ta năm 2002?

Xem đáp án

Ngành dịch vụ về thương nghiệp, dịch vụ sửa chữa chiếm tỉ trọng GDP lớn nhất ở nước ta vào năm 2002 (36,7%), tiếp đó là dịch vụ khoa học công nghệ, y tê, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao (15,1%), đứng thứ 3 là dịch vụ kinh doanh tài sản, tư vấn (11,9%). Thấp nhất là tài chính, tín dụng (4,7%).

Đáp án: A.


Câu 5:

Nhóm ngành dịch vụ nào sau đây có tỉ trọng GDP lớn nhất ở nước ta năm 2002?

BIỂU ĐỒ CƠ CẤU GDP CỦA CÁC NGÀNH DỊCH VỤ, NĂM 2002 (%)

Xem đáp án

Nhóm ngành dịch vụ có tỉ trọng GDP lớn nhất ở nước ta năm 2002 là dịch vụ tiêu dùng (51%), tiếp đến là dịch vụ công cộng (34,1%), cuối cùng là nhóm ngành dịch vụ sản xuất (14,9%).

Đáp án: B.


Câu 6:

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta không biểu hiện ở đặc điểm

Xem đáp án

Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta có đặc điểm: Là hai đầu mối giao thông vận tải, viễn thông lớn nhất cả nước. Là nơi tập trung nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và bệnh viện lớn. Đồng thời cũng là hai trung tâm thương mại, tài chính ngân hàng lớn nhất nước ta. Tập trung nhiều trung tâm công nghiệp lớn nhất cả nước là biểu hiện của công nghiệp.

Đáp án: B.


Câu 7:

Việc nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở chủ yếu nào sau đây?

Xem đáp án

Việc nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ phải dựa trên cơ sở trình độ khoa học - công nghệ cao, nguồn lao động lành nghề và các cơ sở vật chất kĩ thuật tốt.

Đáp án: C.


Câu 8:

Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?

Xem đáp án

Sự phân bố dân cư và sự phát triển kinh tế là hai yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển và phân bố của ngành dịch vụ.

Đáp án: D.


Câu 9:

Hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn do

Xem đáp án

Nguyên nhân chủ yếu các hoạt động dịch vụ tập trung ở thành phố lớn và thị xã nhiều hơn ở khu vực nông thôn là do ở khu vực này có dân cư tập trung đông và kinh tế phát triển hơn khu vực nông thôn.

Đáp án: A.


Câu 10:

Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là

Xem đáp án

Sự phân bố của dịch vụ phụ thuộc nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là sự phân bố của dân cư.

Đáp án: C.


Bắt đầu thi ngay