IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Lịch sử Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1 - Đề 1)

  • 2594 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Ý nghĩa của việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử là gì?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 2:

Phương hướng chính của các kế hoạch 5 năm của Liên Xô là

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin là người đầu tiên

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Thời điểm nào Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Từ năm 1945 đến năm 1949, các nước Đông Âu đã hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ của

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 7:

Năm 1957 đã diễn ra sự kiện gì quan trọng ở Liên Xô?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 8:

Mốc đánh dấu sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 9:

Liên Xô lâm vào khủng hoảng toàn diện từ khi nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 10:

Sự kiện đánh dấu hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân sụp đổ hoàn toàn diễn ra ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi ngay