IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 9 Lịch sử Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Đề 1)

  • 1709 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Mục đích của kế hoạch quân sự Na-va là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 4:

Đầu tháng 12/1953, liên quân Việt - Lào mở cuộc tiến công địch ở đâu?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Cách mạng miền Nam có vai trò thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 8:

Qua các đợt cải cách ruộng đất ở miền Bắc, số hộ nông dân được chia ruộng đất là ?

Xem đáp án

Đáp án B

(Qua 5 đợt cải cách ruộng đất tiến hành cuối năm 1953 đến năm 1956 có khoảng 81 vạn hecta ruộng đất, 10 vạn trâu bò,1,8 triệu nông cụ lấy từ tay giai cấp đại chủ chia cho hơn 2 triệu hộ nông dân. Khẩu hiệu “ người cày có ruộng” đã thành hiện thực)


Câu 9:

Sau khi Pháp rút lui khỏi Miền Nam, Mĩ vào miền Nam và đưa Ngô Đình Diệm lên nắm chính quyền nhằm thực hiện âm mưu gì?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 10:

Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 15 ( đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản cách mạng miền Nam là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay