IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Đề kiểm tra 15 phút Tin học 12 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1 - Đề 1)

  • 4949 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cần tiến hành cập nhật hồ sơ học sinh của nhà trường trong các trường hợp nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 2:

Các bước xây dựng CSDL là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 3:

Chức năng của hệ quản trị CSDL là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 5:

Trường nào dưới đây có thể được dùng làm khoá chính?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 6:

Tính chất nào sau đây quy định cách hiển thị và in dữ liệu?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 7:

 Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 9:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng Họ tên, Địa Chỉ…

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 10:

Chọn kiểu dữ liệu nào cho truờng điểm Toán, Lý, Hoá, Tin....

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Bắt đầu thi ngay