Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Đề thi Tin học 12 Học kì 1 có đáp án

Đề thi Tin học 12 Học kì 1 có đáp án

Đề thi Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

  • 4302 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 2:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

Xem đáp án

ĐÁP  ÁN A


Câu 3:

Trong Access, nút lệnh này Đề kiểm tra Học kì 1 Tin học 12 có đáp án (Đề 1) có chức năng gì?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 6:

Dữ liệu kiểu số đếm, tăng tự động cho bản ghi mới là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 7:

Công việc tạo và thay đổi cấu trúc bảng được thực hiện trong chế độ nào?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 8:

Người có vai trò quan trọng trong việc phân công quyền truy cập và sử dụng CSDL là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 10:

Ta nên chọn kiểu dữ liệu nào cho trường Don_gia (Đơn giá VNĐ)?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Bắt đầu thi ngay