Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Đề thi Tin học 12 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Tin học 12 Học kì 2 có đáp án

Đề thi Học kì 2 Tin học 12 có đáp án (Đề 1)

  • 3084 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chọn phát biểu đúng. Biểu mẫu được thiết kế để:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 4:

Hai chế độ thường dùng để làm việc với mẫu hỏi là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Câu 5:

Trong CSDL QuanLi_HS, để tìm các học sinh nữ có địa chỉ ở Hà Nội, ta sử dụng biểu thức lọc nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN D


Câu 6:

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Với báo cáo, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 7:

Thuật ngữ “bộ” dùng trong hệ CSDL quan hệ là để chỉ đối tượng nào sau đây?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN C


Câu 8:

Để nâng cao hiệu quả của việc bảo mật, ta cần:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 9:

Phép cập nhật cấu trúc nào dưới đây làm thay đổi giá trị các dữ liệu hiện có trong bảng?

Xem đáp án

ĐÁP ÁN B


Câu 10:

Các yếu tố của hệ thống bảo vệ có thể thay đổi trong quá trình khai thác hệ CSDL gọi là:

Xem đáp án

ĐÁP ÁN A


Bắt đầu thi ngay