Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 10 Sinh học Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 32 (có đáp án): Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 32 (có đáp án): Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Trắc nghiệm Sinh Học 10 Bài 32 (có đáp án): Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

  • 1978 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Bệnh truyền nhiễm là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 2:

Điều nào sau đây là đúng khi nói tác nhân gây bệnh truyền nhiễm?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 3:

Bệnh HIV/AIDS truyền từ mẹ sang con theo con đường nào?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về các bệnh truyền nhiễm ở người?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 5:

Miễn dịch là

Xem đáp án

Đáp án: B


Câu 6:

Miễn dịch không đặc hiệu có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 7:

Miễn dịch đặc hiệu

Xem đáp án

Đáp án: C


Câu 8:

Điều nào sau đây là đặc điểm riêng của miễn dịch thể dịch?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Có hiện tượng, trong môi trường sống của một người có nhiều vi sinh vật gây một loại bệnh nhưng người đó vẫn sống khỏe mạnh. Giải thích nào sau đây là đúng với hiện tượng này?

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Vi sinh vật có thể lây bệnh theo con đường nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay