Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 11 (có đáp án): Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ

  • 644 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là:

Xem đáp án

Việc đầu tiên để tạo lập một CSDL quan hệ là tạo ra một hay nhiều bảng. Để thực hiện cần phải xác định và khai báo cấu trúc bảng, bao gồm: đặt tên, chỉ định kiểu dữ liệu, khai báo kích thước của mỗi trường.

Đáp án: D


Câu 2:

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

Xem đáp án

Thao tác khai báo cấu trúc bảng bao gồm:

+ Đặt tên các trường

+ Chỉ định kiểu dữ liệu cho mỗi trường

+ Khai báo kích thước của trường.

Đáp án: D


Câu 3:

Cho các thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt tên và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chính cho bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

Xem đáp án

Khi tạo lập CSDL quan hệ ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Tạo bảng

+ Chọn khóa chính cho bảng

+ Đặt tên và lưu cấu trúc

+ Tạo liên kết

Đáp án: C


Câu 4:

Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?

Xem đáp án

Thao tác cập nhật dữ liệu:

+ Nhập dữ liệu ban đầu

+ Sửa những dữ liệu chưa phù hợp

+ Thêm bản ghi

+ Xóa bản ghi

Đáp án: D


Câu 5:

Chỉnh sửa dữ liệu là: 

Xem đáp án

Chỉnh sửa dữ liệu là Thay đổi các giá trị của một vài thuộc tính của một bộ mà không phải thay đổi toàn bộ giá trị các thuộc tính còn lại của bộ đó.

Đáp án: C


Câu 6:

Thao tác nào sau đây không là khai thác CSDL quan hệ? 

Xem đáp án

Khai thác CSDL quan hệ có thể là sắp xếp, truy vấn, xem dữ liệu, kết xuất báo cáo.

Đáp án: B


Câu 7:

Truy vấn cơ sở dữ liệu là gì?

Xem đáp án

Truy vấn cơ sở dữ liệu là truy vấn mô tả các dữ liệu và thiết đặt các tiêu chí để hệ quản trị CSDL thích hợp. Nói cách khác, đó là một dạng bộ lọc;có khả năng thu thập thông tin từ nhiều bảng trong một CSDL quan hệ.

Đáp án: C


Câu 8:

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không thực hiện công việc:

Xem đáp án

Khi xác nhận các tiêu chí truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ thực hiện công việc:

+ Thiết lập mối quan hệ giữa các bảng để kết xuất dữ liệu.

+ Liệt kê tập con các bản ghi thoả mãn điều kiện

+ Định vị các bản ghi thoả mãn điều kiện

+ Thực hiện các phép toán

+ Thực hiện các thao tác quản lí dữ liệu khác

Đáp án: A


Câu 9:

Chức năng chính của biểu mẫu (Form) là: 

Xem đáp án

Biểu mẫu (Form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiển thị thông tin. Ví dụ muốn hiển thị thông tin điểm cao nhất của mỗi lớp để sử dụng lâu dài, trong Access ta sử dụng Form

Đáp án: B


Câu 10:

Câu nào sau đây sai? 

Xem đáp án

Các hệ quản trị CSDL cung cấp nhiều cách xem dữ liệu:

+ Có thể xem toàn bộ dữ liệu của bảng

+ Có thể dùng công cụ lọc dữ liệu để xem một tập con các bản ghi hoặc một số trường trong một bảng

+ Các hệ quản trị CSDL quan hệ cho phép tạo ra các biểu mẫu để xem các bản ghi

Đáp án: A


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương