Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 3 (có đáp án): Giới thiệu Microsoft Access

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 3 (có đáp án): Giới thiệu Microsoft Access

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 3 (có đáp án): Giới thiệu Microsoft Access

  • 606 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Access là gì? 

Xem đáp án

Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và máy chạy trong mạng cục bộ.

Đáp án: D.


Câu 2:

Access là hệ QT CSDL dành cho:

Xem đáp án

Access là hệ QTCSDL nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office do hãng Microsoft sản xuất dành cho máy tính cá nhân và máy chạy trong mạng cục bộ.

Đáp án: D.


Câu 3:

Các chức năng chính của Access? 

Xem đáp án

Các chức năng chính của Access là tạo lập, lưu trữ, cập nhật (thêm, xóa, sửa) và khai thác (Sắp xếp, tìm kiếm, thống kê, lập báo cáo) dữ liệu.

Đáp án: D.


Câu 4:

Hãy sắp xếp các bước sau để được một thao tác đúng khi tạo một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

( 2) Chọn File -> New

(3) Nhập tên cơ sở dữ liệu

(4) Chọn Blank Database

Xem đáp án

Khởi động Access, vào File chọn New hoặc kích vào biểu tượng New, kích tiếp vào Blank DataBase, rồi đặt tên file và chọn vị trí lưu tệp, rồi sau đó chọn Create

Đáp án: A.


Câu 5:

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

Xem đáp án

Các đối tượng cơ bản trong Access là:

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

Đáp án: C.


Câu 6:

Chọn câu sai trong các câu sau: 

Xem đáp án

Access cung cấp công cụ tạo lập CSDL, cho phép cập nhật dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê, tổng hợp. CSDL xây dựng trong Access gồm các bảng và liên kết giữa các bảng.

Đáp án: B.


Câu 7:

Để định dạng, tính toán, tổng hợp và in dữ liệu, ta dùng: 

Xem đáp án

+ Báo cáo (report) được thiết kế để định dạng, tính toán, tổng hợp các dữ liệu được chọn và in ra.

+ Bảng (table) dùng để lưu trữ dữ liệu

+ Mẫu hỏi (query) dùng để sắp xêp, tìm kiếm và kết xuất dữ liệu xác định từ một hoặc nhiều bảng

+ Biểu mẫu (form) giúp tạo giao diện thuận tiện cho việc nhập và hiện thông tin.

Đáp án: D.


Câu 8:

Để khởi động Access, ta thực hiện:

Xem đáp án

Để khởi động AccessLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án, ta thực hiện:

+ Nháy đúp vào biểu tượng Access trên màn hình nền hoặc trên thanh taskbar.

+ Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Access

Đáp án: D.


Câu 9:

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Trong Acess, để mở CSDL đã lưu, ta thực hiện như sau:

+ Nháy chuột lên tên của CSDL (nếu có) trong khung New File.

+ Chọn lệnh File Open...rồi tìm và nháy đúp vào tên CSDL cần mở.

Đáp án: C.


Câu 10:

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

Xem đáp án

Kết thúc phiên làm việc với Access bằng cách thực hiện thao tác:

+ Nháy vào nút (X) nằm ở góc trên bên phải màn hình làm việc của Access

+ File/Exit

Đáp án: D.


Bắt đầu thi ngay