Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 12 Tin học Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5 (có đáp án): Các thao tác cơ bản trên bảng

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5 (có đáp án): Các thao tác cơ bản trên bảng

Trắc nghiệm Tin học 12 Bài 5 (có đáp án): Các thao tác cơ bản trên bảng

  • 564 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cập nhật dữ liệu là: 

Xem đáp án

Thao tác cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi.

Đáp án: B


Câu 2:

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện: Insert  ...........

Xem đáp án

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn chèn thêm một bản ghi mới, ta thực hiện : Insert → New Record. Ngoài ra, còn thực hiện bằng cách nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án hoặc nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng.

Đáp án: D


Câu 3:

Để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Xem đáp án

Trong khi nhập dữ liệu cho bảng, muốn xóa một bản ghi đã được chọn, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án trên thanh công cụ rồi chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete trên bàn phím.

Đáp án: D


Câu 4:

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta chọn biểu tượng nào sau đây?

Xem đáp án

Để sắp xếp dữ liệu trường nào đó giảm dần ta thực hiện:

+ Chọn trường cần sắp xếp trong chế độ hiện thị trang dữ liệu

+ Chọn biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án để sắp xếp trường đó giảm dần

+ Lưu lại kết quả được sắp xếp.

Đáp án: D


Câu 5:

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Bảng đã được hiển thị ở chế độ trang dữ liệu, với một trường đã chọn, muốn sắp xếp các bản ghi theo thứ tự tăng, thao tác thực hiện lệnh Record/Sort/Sort Ascending hoặc chọn biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án .

Đáp án: D 


Câu 6:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Lọc là một công cụ của hệ QT CSDL cho phép tìm ra những bản ghi thỏa mãn một số điều kiện nào đó phục vụ tìm kiếm. Lọc chỉ có thể tìm được các bản ghi trong một bảng thỏa mãn với điều kiện lọc.

Đáp án: C


Câu 7:

Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(3) Chọn ô có dữ liệu cần lọc

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

Xem đáp án

Sử dụng lọc theo ô dữ liệu đang chọn để tìm nhanh các bản ghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn.

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo ô dữ liệu đang chọn là:

+ Chọn ô có dữ liệu cần lọc

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: C


Câu 8:

Cho các thao tác sau:

(1) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

(3) Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

Xem đáp án

Sử dụng lọc theo mẫu để tìm các bản ghi thỏa mãn các tiêu chí phức tạp. Trình tự các thao tác để thực hiện được việc lọc theo mẫu là:

+ Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

+ Nhập điều kiện lọc vào từng trường tương ứng theo mẫu

+ Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: D


Câu 9:

Để lọc ra danh sách học sinh “Nam” trong lớp, ta thực hiện:

Xem đáp án

Có hai cách lọc là lọc theo ô dữ liệu đang chọn và lọc theo mẫu.các cách lọc như sau:

+ Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án , rồi gõ vào chữ (“Nam”) trên trường (Giới Tính), sau đó nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

+ Trên trường (Giới Tính) ta click chuột vào một ô có giá trị là (Nam), rồi nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học 12 có đáp án

Đáp án: D


Câu 10:

Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện

Xem đáp án

Trong Access, muốn in dữ liệu ra giấy, ta thực hiện chọn File – Print…hoặc nhấn vào biểu tượng máy in trên thanh công cụ chuẩn.

Đáp án: B


Bắt đầu thi ngay