Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Lịch Sử & Địa Lí Trắc nghiệm Bài 1: Lịch sử là gì? có đáp án

Trắc nghiệm Bài 1: Lịch sử là gì? có đáp án

Bài 1. Lịch sử là gì?

  • 363 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lịch sử là gì?

Xem đáp án

Lịch sử là là những gì xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Môn Lịch sử là gì?

Xem đáp án

Môn Lịch sử là môn học tìm hiểu về lịch sử loài người, bao gồm những hoạt động của con người và xã hội loài người trong quá khứ. Ví dụ môn Lịch sử 6 trong sách kết nối tri thức với cuộc sống.

Đáp án cần chọn là: D

Môn Lịch sử là gì? (ảnh 1)


Câu 3:

Lịch sử là… xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của … từ khi xuất hiện đến nay.

Xem đáp án

Lịch sử là là những gì xảy ra trong quá khứ bao gồm hoạt động của con người từ khi xuất hiện đến nay.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Quá trình phát triển của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về

Quá trình phát triển của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về (ảnh 1)

Xem đáp án

Sự thay đổi của máy tính điện tử giúp em hiểu biết về sự thay đổi của máy tính điện tử qua thời gian, đó chính là lịch sử phát triển của máy tính điện tử.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Lịch sử được hiểu là

Xem đáp án

Lịch sử được hiểu là tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 6:

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về

Xem đáp án

Khoa học lịch sử là một ngành khoa học nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển của loài người và xã hội loài người.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 7:

Đâu không phải là điểm khác biệt giữa lịch sử của một con người với lịch sử của xã hội loài người là

Xem đáp án

Điểm khác biệt giữa lịch sử của một con người với lịch sử của xã hội loài người:

- Thời gian hoạt động: lịch sử của một con người ngắn ngủ hơn rất nhiều so với thời gian vận động của xã hội loài người

- Các hoạt động: hoạt động của một người trong quá trình tồn tại không thể đa dạng bằng các hoạt động của xã hội loài người

- Tính chất: lịch sử một người mang tính chất cá nhân; lịch sử xã hội loài người mang tính chất cộng đồng

=>Loại trừ đáp án: D

Đáp án cần chọn là: D


Câu 8:

Ý nào sau đây không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học Lịch sử?

Xem đáp án

Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của việc học Lịch sử là học Lịch sử để vui.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 9:

Đâu không phải là lý do để Xi-xê-rông khẳng định “lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?

Xem đáp án

Sở dĩ Xi-xê-rông khẳng định “lịch sử là thầy dạy của cuộc sống” là do:

- Lịch sử giúp tái hiện lại bức tranh quá khứ sinh động

- Khi xem xét bức tranh đó, con người có thể hiểu được quá khứ và rút ra những bài học cho hiện tại và tương lai

=>Đáp án D: Giá trị của lịch sử không phải là giá trị nhất thời mà nó là giá trị lâu dài, bền vững.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 10:

Nhà chính trị nào đã nói: “Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”?

Xem đáp án

Nhà chính trị nổi tiếng Xi-xê-rông đã nói: ““Lịch sử là thầy dạy của cuộc sống”.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 11:

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của ai?

Xem đáp án

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.” Là câu nói của Hồ Chí Minh.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 12:

Điền từ vào chỗ còn thiếu: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường … nước nhà Việt Nam.”

Xem đáp án

Câu nói: “Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”

Đáp án cần chọn là: D


Câu 13:

Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”, được Bác nói khi nào?

Xem đáp án

Ngày 19/09/1954, tại Đền Hùng (Phú Thọ), Bác Hồ đã căn dặn các chiến sĩ: “Hôm nay gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa to lớn vì Vua Hùng là vị vua khai quốc… Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

Đáp án cần chọn là: C


Câu 14:

Điền từ trong câu còn thiếu: “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau … lấy nước.

Xem đáp án

Ngày 19/09/1954, tại Đền Hùng (Phú Thọ), Bác Hồ đã căn dặn các chiến sĩ: “Hôm nay gặp các chú ở Đền Hùng có ý nghĩa to lớn vì Vua Hùng là vị vua khai quốc… Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.”

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương