Chủ nhật, 23/06/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 10 (có đáp án): Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Phần 1)

  • 10483 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Diện tích của Trung Quốc đứng sau các quốc gia nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 2:

Quốc gia Đông Nam Á nào dưới đây không có đường biên giới với Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/86 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ở hạ lưu sông Trường Giang?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Các đồng bằng ở miền Đông Trung Quốc theo thứ tự từ Bắc xuống Nam là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 6:

Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 7:

Các kiểu khí hậu nào chiếm ưu thế ở miền Đông Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 8:

Khoáng sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 9:

Miền Tây Trung Quốc hình thành các vùng hoang mạc và bán hoang mạc rộng lớn là do

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 10:

Địa hình miền Tây Trung Quốc có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 11:

Sông nào sau đây không bắt nguồn từ miền Tây Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 12:

Tài nguyên chính của miền Tây Trung Quốc là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 13:

Giữa miền Đông và miền Tây Trung Quốc không có sự khác biệt rõ rệt về

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 14:

Dân tộc nào chiếm đa số ở Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/88 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 15:

Các dân tộc ít người phân bố chủ yếu ở khu vực nào của Trung Quốc?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/88 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương