Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế (phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 2 (có đáp án): Xu hướng toàn cầu hóa, khu vực hóa kinh tế

  • 8248 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 17 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đặc điểm nào sau đây không phải là biểu hiện của toàn cầu hóa kinh tế?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 2:

Tổ chức nào sau đây chi phối tới 95% hoạt động thương mại thế giới?

Xem đáp án

Giải thích: Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 3:

Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là

Xem đáp án

Giải thích Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 4:

Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế, đầu tư nước ngoài ngày càng tăng được biểu hiện ở lĩnh vực nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D

 


Câu 5:

Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ nổi lên hàng đầu là các hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 6:

Biểu hiện của thị trường tài chính quốc tế được mở rộng là

Xem đáp án

Giải thích Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 7:

Các tổ chức tài chính quốc tế nào sau đây ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu?

Xem đáp án

Giải thích Mục I.1, SGK/10 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 8:

Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến

Xem đáp án

Giải thích: Toàn cầu hóa và khu vực hóa là xu hướng tất yếu, dẫn đến sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước. Chính vì thế, trong chuỗi liên kết này mà một khâu bị đứt sẽ ảnh hưởng đến toàn hệ thống, có nghĩa là khi nào khủng hoảng nền kinh tế thế giới thì tất cả các nước đều ít nhiều chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp.

Đáp án: A


Câu 9:

Nhận định nào sau đây không phải là đặc điểm của các công ty xuyên quốc gia?

Xem đáp án

Giải thích Mục I.1, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 10:

Toàn cầu hóa kinh tế, bên cạnh những mặt thuận lợi, còn có những mặt trái, đặc biệt là

Xem đáp án

Giải thích Mục I.2, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 11:

Hiện nay, GDP của tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây lớn nhất thế giới?

Xem đáp án

Giải thích Mục II.1, SGK/11 - 12 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 12:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực thường có những nét tương đồng về

Xem đáp án

Giải thích Mục II.1, SGK/11 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 13:

Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích Mục II.1, SGK/11 - 12 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 14:

Các nước nào sau đây thuộc khối thị trường chung Nam Mĩ?

Xem đáp án

Giải thích Mục II.1, SGK/11 - 12 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 15:

Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ bao gồm các nước nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích Mục II.1, SGK/11 - 12 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 16:

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh không nhằm mục đích nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích Mục II.2, SGK/12 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 17:

Xu hướng khu vực hóa đặt ra một trong những vấn đề đòi hỏi các quốc gia phải quan tâm giải quyết là


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương