Chủ nhật, 26/03/2023
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Địa lý Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 1)

Trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 6 (có đáp án): Hợp chủng quốc Hoa Kỳ (Phần 1)

  • 7177 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 22 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lợi thế nào là quan trọng nhất của Hoa Kì trong phát triển kinh tế – xã hội?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/36 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 2:

Ngoài phần đất ở trung tâm Bắc Mĩ có diện tích hơn 8 triệu km2, Hoa Kì còn bao gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục I, SGK/36 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 3:

Vùng phía Tây Hoa Kì bao gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 4:

Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 – 38 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 5:

Khí hậu hoang mạc và bán hoang mạc ở Hoa Kì tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 6:

Than đá và quặng sắt có trữ lượng rất lớn của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 - 38 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 7:

Vùng phía Đông Hoa Kì gồm có

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 - 38 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 8:

Các loại khoáng sản: vàng, đồng, bôxit, chì của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 9:

Dầu mỏ và khí tự nhiên của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở nơi nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 10:

Thế mạnh về thủy điện của Hoa Kì tập trung chủ yếu ở vùng nào?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục II, SGK/37 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 11:

Nhận định nào sau đây không đúng với dân cư Hoa Kì?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: C


Câu 12:

Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 13:

Thành phần dân cư có số lượng đứng đầu ở Hoa Kì có nguồn gốc từ châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 14:

Thành phần dân cư có số lượng đứng thứ hai ở Hoa Kì có nguồn gốc từ châu lục nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 15:

Dân cư Hoa Kì tập trung với mật độ cao ở khu vực nào sau đây?

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 16:

Dân cư Hoa Kì hiện nay đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Câu 17:

Dân cư Hoa Kì sống tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Hướng dẫn: Mục III, SGK/40 địa lí 11 cơ bản.

Đáp án: B


Bắt đầu thi ngay


Có thể bạn quan tâm


Các bài thi hot trong chương