Thứ năm, 01/06/2023
IMG-LOGO

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 có đáp án (Đề 1)

  • 15052 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

NIC được viết tắt bằng tiếng Anh. Đó là tên viết tắt của các nước hoặc tổ chức kinh tế nào?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, các nước đang phát triển đã đầu tư nhiều nhất vào khu vực nào?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 3:

Nhằm phát triển kinh tế - xã hội, các nước đang phát triển thực hiện chiến lựơc quan trọng nhất hiện nay là:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Cuộc cách mạng công nghiệp trên thế giới được thể hiện đặc trưng cơ bản nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Sự đầu tư ra nước ngoài ở các nước kinh tế phát triển thì ngành nào có tỉ trọng lớn nhất hiện nay?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Năm 2014, các nước đang phát triển có tỉ lệ nợ trên tổng GDP chiếm:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 8:

Hãy nêu những thành tựu của bốn ngành công nghiệp trụ cột do sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ hiệnđại.

Xem đáp án

Những thành tựu của bốn ngành công nghiệp trụ cột do sự phát triển của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

      - Trên thế giới, vào những năm cuối thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI đã diễn ra cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại.

      - Xuất hiện và phát triển mạnh nhiều ngành công nghệ cao, nhất là bốn ngành trụ cột sau, với những thành tựu:

         + Công nghệ thông tin: nhiều dạng khác nhau, nâng cao năng lực của con người về sáng tạo, truyền tải và xử lí thông tin.

         + Công nghệ sinh học: tạo ra giống mới, trị bệnh tốt hơn.

         + Công nghệ năng lượng: phát triển hạt nhân, mặt trời, sức gió,… ít gây ô nhiễm môi trường.

         + Công nghệ vật liệu: có nhiều tính năng như vật liệu composit, vật liệu siêu dẫn.


Câu 9:

Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế dẫn đến những hệ quả gì trên thế giới?

Xem đáp án

Toàn cầu hóa là một xu hướng tất yếu của nền kinh tế thế giới.

   Có những hệ quả:

      - Tích cực:

         + Thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

         + Đầu tư tăng và khai thác triệt để khoa học và công nghệ.

         + Tăng cường sự hợp tác quốc tế giữa các nước.

      - Hạn chế: làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách giàu nghèo.


Bắt đầu thi ngay

Bài thi liên quan


Các bài thi hot trong chương