IMG-LOGO

Bộ đề thi thử thpt quốc gia môn Vật Lý cực hay có lời giải chi tiết (P1)

  • 15353 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Cường độ dòng điện được đo bằng dụng cụ nào sau đây?

Xem đáp án

+ Lực kế để đo lực

+ Công tơ điện để đo điện năng tiêu thụ (số điện tiêu thụ)

+ Nhiệt kế để nhiệt độ

+ Ampe kế để đo cường độ dòng điện => Chọn A


Câu 5:

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Sóng cơ truyền được trong các môi trường rắn, lỏng, khí nhưng không lan truyền được trong chân không => Chọn A


Câu 8:

Các kim loại đều


Câu 10:

Phát biểu nào dưới đây là sai ? Lực từ là lực tương tác

Xem đáp án

Lực từ là lực tương tác giữa hai nam châm hoặc giữa hai dòng điện hoặc giữa nam châm với dòng điện. Lực tương tác giữa hai điện tích đứng yên là lực tương tác tĩnh điện (lực Cu-lông).

=> Chọn D


Câu 11:

Để xem các chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua bộ xử lí tín hiệu rồi đưa đến màn hình. Sóng điện từ mà anten thu trực liếp từ vệ tinh thuộc loại:

Xem đáp án

Vì sóng cực ngắn truyền đi thẳng và không bị phản xạ ở tầng điện li nên chúng được dùng dể thông tin trong cự li vài chục kilômét, hoặc truyền thông qua vệ tinh => Chọn D


Câu 13:

Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

Xem đáp án

Dưa vào tính chất nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt nên người ta dùng tia hồng ngoại để sấy khô hay sưởi ấm còn tia X không được dùng để sấy khô hay sưởi ấm mà được dùng để chiếu điện, chụp điện => Chọn D


Câu 16:

Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 17:

Trong hệ tọa độ V, T, đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng áp?


Câu 20:

Đại lượng nào sau đây đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân?

Xem đáp án

Đại lượng đặc trưng cho mức độ bền vững của hạt nhân là năng lượng liên kêt riêng.

Năng lượng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân càng bên vững => Chọn D


Câu 21:

Tia α


Câu 23:

Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

Xem đáp án

Tầng ôzôn là tấm “áo giáp” bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời => Chọn A


Câu 24:

Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

Xem đáp án

+ Tính chất sóng được thể hiện ở các hiện tượng: khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa...

+ Nên hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng => Chọn D


Bắt đầu thi ngay