IMG-LOGO

Đề luyện thi thpt quốc gia môn Vật Lý cực hay có lời giải (đề 1)

  • 20511 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Chiếu một chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. Chùm sáng tách thành nhiều chùm sáng có màu sắc khác nhau. Đó là hiện tượng:

Xem đáp án

Chọn B.

Chùm sáng tách thành nhiều chùm sags có màu sắc khác nhau là hiện tượng tán sắc ánh sáng.


Câu 3:

Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng

Xem đáp án

Chọn D.

Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng không thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần.


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Chọn D.

Electron có thể chuyển động từ vật này sang vật khác


Câu 6:

Tần số góc của dao động điện từ trong mạch LC lí tưởng được xác định bởi biểu thức

Xem đáp án

Chọn A.

Tần số góc của dao động điện từ 12πLC


Câu 7:

Công của dòng điện có đơn vị là

Xem đáp án

Chọn B.

Công của dòng điện có đơn vị kWh


Câu 10:

Vật thật qua thấu kính mỏng cho ảnh ảo lớn hơn vật. Gọi O là quang tâm của thấu kính và F là tiêu điểm vật chính của thấu kính. Nhận định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Chọn C.

Ảnh là ảnh ảo và lớn hơn vật

=> Đậy là thấu kính hội tụ và nằm trong OF


Câu 12:

Đặt điện áp u=Uocosωt vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Xem đáp án

Chọn D.

UL  luôn sớm pha hơn i một góc π/2 rad.

Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại

=> i=0


Câu 13:

Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Chọn A.

Tia hồng ngoại dùng để sấy sảm phẩm nông nghiệp, còn tia hồng ngoại không có ứng dụng này


Câu 14:

Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch khi:

Xem đáp án

Chọn C.

Cường độ dòng điện xoay chiều luôn luôn trễ pha so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch khi trong đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp


Câu 15:

Một sóng âm có tần số f lần lượt truyền trong nước, nhôm và không khí với tốc độ tương ứng là v1, v2, v3. So sánh tốc độ sóng âm trong ba môi trường này thì:

Xem đáp án

Chọn C.

Môi trường có phần tử vật chất càng lớn thì tốc độ sóng âm cằng cao => v2>v1>v3


Câu 17:

Tia hồng ngoại có khả năng

Xem đáp án

Chọn A.

Tia hồng ngoại có khả năng giao thoa và nhiễu xạ.


Câu 18:

Gọi năng lượng của photon ánh sáng đỏ, ánh sáng lục và ánh sáng vàng lần lượt là: εD,εL và εV Sắp xếp chúng theo thứ tự năng lượng giảm dần là:

Xem đáp án

Chọn A.

Bước sóng càng nhỏ thì năng lượng càng lớn  εLεV > εD


Câu 21:

Chọn đáp án sai.

Một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng ổn định U vào hai đầu đoạn mạch điện không phân nhánh gồm điện trở thuần R (không đổi), tụ điện C, cuộn dây cảm thuần L. Khi xảy ra cộng hưởng điện thì:

Xem đáp án

Chọn A.

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì ω2=1LC


Câu 28:

Một người có điểm cực cận cách mắt 100 cm để nhìn rõ được vật gần nhất cách mắt 25 cm thì phải đeo sát mắt một kính


Bắt đầu thi ngay