IMG-LOGO

Đề thi thử THPT QG 2019 Môn Vật Lý (Đề số 01)

  • 19372 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 4:

Đặt điện áp u = U0cosωt có thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, điện trở thuần R và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi ω<1LC thì


Câu 5:

Trong dao động điều hoà, lực kéo về đổi chiều khi

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Lực kéo về luôn hướng về VTCB → F đổi chiều khi gia tốc bằng không


Câu 6:

Dao động tắt dần được ứng dụng trong bộ phận nào đây của xe máy ?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Dao động tắt dần được ứng dụng trong bộ phận giảm xóc của xe máy


Câu 8:

Phản ứng nào dưới đây là phản ứng phân hạch?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phản ứng phân hạch là α01+U92235Y3995+I53138+3n01


Câu 9:

Khi nói về dao động của con lắc đơn phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng lực căng dây không bằng trọng lực


Câu 11:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chứa 3 phần tử R, L, C nối tiếp. Khi đoạn mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì điện áp hai đầu tụ điện

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Khi mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng thì cường độ dòng điện cực đại → điện áp hai đầu tụ điện cực đại


Câu 12:

Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây là sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Phóng xạ là phản ứng tỏa năng lượng nên tổng khối lượng của hạt nhân tạo thành có khối lượng nhỏ hơn khối lượng hạt nhân mẹ


Câu 13:

Khi chiếu một chùm sáng hẹp gồm các ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, lục và tím từ phía đáy tới mặt bên của một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang nhỏ. Điều chỉnh góc tới của chùm sáng trên sao cho ánh sáng màu tím ló ra khỏi lăng kính có góc lệch cực tiểu. Khi đó

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Chiết suất của lăng kính đối với các ánh sáng đơn sắc đã cho là khác nhau. Do đó khi ánh sáng đơn sắc tím có góc lệch cực tiểu thì các thành phần đơn sắc còn lại không thể có góc lệch cực tiểu

Mặt khác do chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đơn sắc tím là lớn nhất nên khi ánh sáng này ló ra khỏi lăng kính (không xảy ra sự PXTP) thì các thành phần đơn sắc còn lại cũng ló ra khỏi lăng kính


Câu 14:

Mẫu nguyên tử Bo (Bohr) khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho (Rutherford) ở nội dung nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Mẫu Bohr đưa ra khái niệm trạng thái dừng là trạng thái có năng lượng xác định, còn mẫu Rơ-dơ-pho thì không có khái niệm trạng thái dừng


Câu 15:

Cho mạch điện như hình vẽ,biết điện trở trong 2 mạch là như nhau. Khi đóng khóa K thì 

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Khi đóng công tắc, dòng điện trong cả 2 nhánh đều tăng. Riêng trong nhánh 2 dòng điện tăng làm cho từ thông qua ống dây biến đổi → xuất hiện dòng điện tự cảm cản trở sự tăng của dòng điện trong mạch 2. Vì vậy đèn 2 sáng từ từ. còn trong mạch 1 do không xuất hiện dòng điện tự cảm nên đèn 1 sáng lên ngay lập tức


Câu 16:

Micro là thiết bị

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Micro đổi sóng âm thành dao động điện âm tần


Câu 17:

Trong một mạch LC có điện trở không đáng kể, dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì 2. 10-4 s. Năng lượng điện trường trong mạch biến đổi tuần hoàn với chu kì là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Năng lượng điện trường trong mạch biến thiên tuần hoàn với tần số góc

ω’ = 2ω = 2/LC → chu kì T’ = πLC= T/2 = 1,0.10−4 


Câu 18:

Máy phát điện xoay chiều một pha sinh ra suất điện động e = E0cos120πt (V). Nếu rôto là phần cảm và quay với tốc độ 600 vòng/phút thì phần cảm có bao nhiêu cực nam châm mắc xen kẽ với nhau?

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Ta có ω = 120π → f = 60 Hz

Mà f = np ↔ 60 = 10.p → p = 6.

Có 6 cặp cực → có 12 cực nam châm mắc xen kẽ với nhau


Câu 25:

Cho một sóng ngang cơ học đang lan truyền trên mặt thoáng nằm ngang của một chất lỏng dưới dạng những vòng tròn đồng tâm. Phát biểu nào dưới đây là sai ?

Xem đáp án

Chọn đáp án C

- Khi sóng cơ học lan truyền thì do có sự truyền năng lượng ra môi trường xung quanh nên năng lượng của sóng giảm → biên độ của sóng giảm, tần số sóng không đổi.

- Sóng trên mặt chất lỏng là sóng ngang → phương dao động của các phần tử trên bề mặt chất lỏng vuông pha với phương truyền sóng.

- Nếu hai phần tử cách nhau 2,5 lần bước sóng mà không nằm trên một phương truyền sóng chưa chắc đã dao động ngược pha nhau


Câu 26:

Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của thấu kính hội tụ tiêu cự 20 cm cách kính 100 cm. Ảnh của vật


Bắt đầu thi ngay