IMG-LOGO

Tuyển tập đề thi thử thpt quốc gia môn Vật lý cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 33713 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong quá trình chuyển động của vật được ném ngang: 

Xem đáp án

Chọn C.

Vật nằm ngang, v thay đổi nên động lượng thay đổi.


Câu 2:

Phản ứng nhiệt hạch là sự:

Xem đáp án

Chọn B.

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hạt nhân nặng từ hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hơn ở nhiệt độ rất cao


Câu 3:

Tia laze không có đặc điểm nào dưới đây:

Xem đáp án

Chọn A.

Tia Laze không có công suất lớn.


Câu 4:

Chọn đáp án đúng khi nói về sự sắp xếp theo thứ tự tăng dần tần số của một số bức xạ trong thang sóng điện từ:

Xem đáp án

Chọn D.


Câu 5:

Điều nào sau đây là đúng khi nói về tia β+?

Xem đáp án

Chọn A.

Hạt β+ có cùng khối lượng với electron và mang điện tích +e.


Câu 6:

Máy phát vô tuyến đơn giản không có bộ phận nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B.

Máy phát sóng vô tuyến đơn giản không có mạch tách sóng.


Câu 8:

Tại một điểm trên đường sức từ, véctơ cảm ứng từ B có phương:

Xem đáp án

Chọn C.

Véctơ cảm ứng từ tại một điểm luôn tiếp tuyến với đường sức từ tại điểm đấy.


Câu 9:

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật đó

Xem đáp án

Chọn A.

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng 0 thì vật đó sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.


Câu 10:

Trường hợp nào sau đây không gây ra hiện tượng quang điện đối với canxi (có giới hạn quang điện f0=0,667.1015Hz)?

Xem đáp án

Chọn C.

Muốn gây ra hiện tượng quang điện thì ánh sáng chiếu vào phải có f > f0

Bước sóng tia hồng ngoại λ=5μm có tần số f=6.1013Hz 

=> Bước sóng tia hồng ngoại không gây ra hiện tượng quang điện.


Câu 11:

Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Xem đáp án

Chọn B.

Tia hồng ngoại là tia không nhìn thấy được.


Câu 12:

Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kỳ không thể:

Xem đáp án

Chọn C.

Ảnh của một vật thật tạo bởi thấu kính phân kì không thể là ảnh thật.


Câu 13:

Một động cơ điện cung cấp công suất 15 kW cho một cần cầu nâng vật 1000 kg chuyển động đều lên cao 30 m. Lấy g=10m/s2. Thời gian để thực hiện công việc đó là:

Xem đáp án

Chọn A.

Vật chịu tác dụng cả 2 lực là lực nâng và trọng lực

Vật chuyển động đều nên lực nâng = trọng lực = 1000.10 = 10000 N

Công của lực nâng:

A=Fns=10000.30=300000Jt=AP=30000015000=20s


Câu 14:

Dòng điện không đổi khi đi qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30s là 15C. Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:

Xem đáp án

Chọn D.

Số electron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là:

Ne=1530.1,6.10-19=3,125.1018


Câu 15:

Chất điểm chuyển động trên đường tròn bán kính r = 15m, với vận tốc dài 54 km/h. Gia tốc hướng tâm của chất điểm là:

Xem đáp án

Chọn D.

Đổi 54 km/h = 25 m/s.

Gia tốc hướng tâm của chất điểm:

aM=V2r=15215=15m/s2


Bắt đầu thi ngay