IMG-LOGO

ĐỀ THI THỬ THPTQG CHUẨN CẤU TRÚC CỦA BỘ GIÁO DỤC MÔN VẬT LÝ (Đề số 1)

  • 14899 lượt thi

  • 42 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Trong chuyển động tròn đều, gia tốc hướng tâm đặc trưng cho:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 3:

Ở những đoạn đường vòng, mặt đường được nâng lên một bên. Việc làm này nhằm mục đích nào kể sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 6:

Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 11:

Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân sáng bậc 10 ở cùng một bên vân sáng chính giữa là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 13:

Hạt nhân C612

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 14:

Cho vật cân bằng dưới tác dụng của 3 lực như hình vẽ. Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay