IMG-LOGO

Tổng hợp đề thi thử THPT Quốc Gia môn Vật Lí năm 2020 (Đề 1)

  • 16193 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc − Nam địa lí vì

Xem đáp án

Đáp án C

+ Kim nam châm của la bàn đặt trên mặt đất chỉ hướng Bắc – Nam địa lí vì từ trường của Trái Đất tác dụng lên kim nam châm, định hướng cho nó.


Câu 2:

Chu kì của dao động điều hòa là

Xem đáp án

Đáp án B

 

+ Chu kì của dao động điều hòa là khoảng thời gian ngắn nhất mà vật thực hiện một dao động.


Câu 3:

Hạt nhân C1735l

Xem đáp án

Đáp án A

+ Dựa vào kí hiệu hạt nhân ta biết số khối A cho biết số nuclon => hạt nhân C1735lcó 35 nuclôn.

Số điện tích Z cho biết số prôtn => hạt nhân C1735lcó 17 proton.

Số nơtron bằng = A - Z = 18 nơtron.

 

 


Câu 4:

Chọn phát biểu sai? Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích phụ thuộc vào

Xem đáp án

Đáp án B

+ Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.


Câu 5:

Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

+ Tia tử ngoại có khả năng đâm xuyên yếu nên không xuyên qua được tấm chì dày cỡ vài xentimet.


Câu 6:

Công thức xác định bước sóng của sóng điện từ là

Xem đáp án

Đáp án C

+ Bước sóng của sóng điện từ: 


Câu 7:

Đặt một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Hiệu điện thế giữa hai đầu

Xem đáp án

Đáp án B

+ Ta có trong mạch điện xoay chiều thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây luôn ngược pha với hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện.

+ Hiệu điện thế hai đầu mạch chỉ cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch chỉ chứa điện trở R hoặc mạch đầy đủ nhưng xảy ra cộng hưởng.

+ Hiệu điện thế hai đầu tụ điện luông chậm pha  rad so với cường độ dòng điện.


Câu 10:

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là

Xem đáp án

Đáp án A

+ Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: vô tuyến điện, hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tử ngoại, tia X, tia gamma,…


Câu 11:

Sự phát sáng nào sau đây là hiện tượng quang − phát quang?

Xem đáp án

Đáp án A

+ Sự phát quang của đèn ống thông dụng chính là hiện tượng quang – phát quang: Hơi thủy ngân phát ra tia tử ngoại, bột huỳnh quang hấp thụ ánh sáng tử ngoại và phát ra ánh sáng huỳnh quang => hiện tượng quang phát quang.


Câu 13:

Phóng xạ

Xem đáp án

Đáp án B

+ Phóng xạ là quá trình tự phát và hiện nay chưa có biện pháp thay đổi được hằng số phóng xạ của một chất.

+ Phóng xạ xảy ra trong bất cứ điều kiện môi trường nào. Cứ sau một chu kì bán rã thì 12 số hạt nhân của chất phóng xạ bị phân rã. Phóng xạ cho kết quả là từ một chất phóng xạ phóng ra tia phóng xạ (như α,β+,β-,γ) và biến đổi thành hạt nhân khác kèm theo năng lượng tỏa ra.

 

 

chất phóng xạ phóng ra tia phóng xạ và biến đổi thành hạt nhân khác kèm theo năng lượng tỏa ra.


Câu 14:

Sóng điện từ

Xem đáp án

Đáp án A

+ Ta có sóng điện từ có các đặc điểm là sóng phi vật chất nên truyền được trong chân không, sóng điện từ luôn là sóng ngang do phương dao động của điện trường và từ trường luôn vuông góc với phương truyền sóng, sóng cơ là sóng vật chất, sóng điện từ là sóng phi vật chất nên không cùng bản chất với nhau, khi truyền đi sóng điện từ mang theo năng lượng điện từ.


Câu 15:

Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử

Xem đáp án

Đáp án A

+ Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng của nguyên tử là các trạng thái có năng lượng xác định, nên có thể là trạng thái cơ bản hoặc trạng thái kích thích.


Câu 17:

Khi ánh sáng truyền xiên góc từ môi trường nước (chiết suất 4/3) vào thủy tinh (chiết suất 1,5) thì

Xem đáp án

Đáp án C

+ Khi ánh sáng truyền từ môi trường chiết quang kém sang môi trường chiết quang hơn thì luôn luôn tồn tại cả tia khúc xạ và phản xạ (khi đó được gọi là phản xạ một phần). Tia phản xạ luôn luôn tồn tại, tia khúc xạ chỉ tồn tại khi   hoặc  nhưng góc tới đủ nhỏ.


Câu 19:

Một chất điểm dao động điều hoà hàm cosin có gia tốc biểu diễn như hình vẽ sau. Phương trình dao động của vật là:

Xem đáp án

Đáp án A

+ Từ đồ thị: 

 và có xu hướng tăng nên vật đang ở vị trí cân bằng và đi theo chiều âm


Câu 22:

Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng

Xem đáp án

Đáp án C

+ Đối với sóng âm:

 

+ Đối với sóng ánh sáng: 

(n là chiết suất của nước)

 

+ Do đó: Một sóng âm và một sóng ánh sáng truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của sóng âm tăng còn bước sóng của sóng ánh sáng giảm.


Câu 28:

Một máy phát điện xoay chiều một pha có 5 cặp cực tạo ra dòng điện xoay chiều có tần số góc bằng 314 rad/s. Roto của máy này quay với tốc độ bằng

Xem đáp án

Đáp án B

+ Tần số của dòng điện khi tốc độ quay của roto tính theo vòng/phút được xác định theo biểu thức:

(vòng/phút)

 

 


Câu 35:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc g = 10m/s2, đầu trên lò xo gắn cố định, đầu dưới có gắn vật nặng có khối lượng m. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T. Khoảng thời gian lò xo bị nén trong một chu kì là T/6. Tại thời điểm vật qua vị trí lò xo không biến dạng thì tốc độ của vật là 10π3cm/s. Lấy π2= 10. Chu kì dao động của con lắc là

Xem đáp án

Đáp án A

+ Chọn chiều dương hướng xuống.

+ Thời gian lò xo bị nén là T6, do đó vẽ VTLG ta suy ra được độ dãn ban đầu của lò xo là l0=A32,do chọn chiều dương hướng xuống nên tại vị trí lò xo không biến dạng l0 có li độ x= -l0

+ Khi vật đến vị trí lò xo không biến dạng thì vật có li độ: 

+ Mặt khác 

 


Bắt đầu thi ngay