Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: Phân số bằng nhau chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Phân số bằng nhau chọn lọc, có đáp án

Bài tập: Phân số bằng nhau chọn lọc, có đáp án

  • 944 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phân số nào dưới đây bằng với phân số -2/5 ?

Xem đáp án

Đáp án là B

Đáp án A : Vì -2.10 ≠ 4.5 nên -2/5 ≠ 4/10 ⇒ A sai

Đáp án B: Vì (-2).15 = (-6).5 nên -2/5 = -6/15 ⇒ B đúng

Đáp án C: (-2).15 ≠ 6.5 nên -2/5 ≠ 6/15 ⇒ C sai

Đáp án D: Vì -2.(-10) ≠ (-4).5 nên -2/5 ≠ -4/-10 ⇒ D sai


Câu 2:

Chọn câu sai?

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 3:

Tìm số nguyên x biết 35/15 = x/3 ?

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm 15/90 = 5/...

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Cho tập A = {1; -2; 3; 4}. Có bao nhiêu phân số có tử số và mẫu số thuộc A mà có tử số khác mẫu số và tử số trái dấu với mẫu số

Xem đáp án

Đáp án là B

Các phân số thỏa mãn đề bài là:

Trắc nghiệm: Phân số bằng nhau - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết

Vậy có 6 phân số thỏa mãn đề bài


Câu 6:

Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 , ta có thể lập được bao nhiêu cặp phân số bằng nhau?

Xem đáp án

Đáp án là C

Từ đẳng thức 3.4 = 2.6 , ta có thể lập được các cặp phân số bằng nhau là:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Câu 7:

Cho năm số 2; 4; 8; 16; 32 . Số cặp các phân số bằng nhau từ bốn trong năm số trên là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Từ bốn trong năm số trên ta có ba đẳng thức:

2.32 = 4.16; 4.32 = 8.16; 2.16 = 4.8

Mỗi một đẳng thức ta có thể lập được 4 cặp phân số bằng nhau

Vậy ta có thể lập được 12 cặp phân số bằng nhau tất cả


Câu 9:

Có bao nhiêu cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn 2x=y-3 và x < 0 < y

Xem đáp án

Đáp án là C


Vậy có tất cả 4 cặp (x, y) thỏa mãn yêu cầu của đề bài


Câu 10:

Tìm các số nguyên x, y biết -12=x-6=-7y

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án


Bắt đầu thi ngay