Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Bài tập: So sánh phân số chọn lọc, có đáp án

Bài tập: So sánh phân số chọn lọc, có đáp án

Bài tập: So sánh phân số chọn lọc, có đáp án

  • 766 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: -5/13 ... -7/13

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì -5 > -7 nên -5/13 > -7/13


Câu 2:

Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm -12/25 ... 17/-25

Xem đáp án

Đáp án là A

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 3:

Chọn câu đúng

Xem đáp án

Đáp án là B

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án

Đáp án là D

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Sắp xếp các phân số 2940;2841;2941 theo thứ tự tăng dần ta được

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 6:

Sắp xếp các phân số -34;112;-156149 theo thứ tự giảm dần ta được

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:

Trắc nghiệm: So sánh phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 9:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án là D

Toán lớp 6 | Lý thuyết - Bài tập Toán 6 có đáp án

Khi cả tử và mẫu đều là số dương, hai phân số có cùng mẫu thì phân số nào có tử lớn hơn sẽ lớn hơn. Đáp án D đúng


Câu 10:

Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

Xem đáp án

Đáp án là C


Bắt đầu thi ngay