Thứ bảy, 20/08/2022
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 6 Toán Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 (có đáp án): Tính chất của phép cộng các số nguyên

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 (có đáp án): Tính chất của phép cộng các số nguyên

Trắc nghiệm Toán 6 Bài 6 (có đáp án): Tính chất của phép cộng các số nguyên

  • 635 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phép cộng các số nguyên có tính chất nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D

Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0


Câu 2:

Chọn đáp án sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Tính chất của phép cộng các số nguyên: giao hoán, kết hợp, cộng với số 0. Nên A sai


Câu 3:

Kết quả của phép tính ( - 89) + 0 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (−89)+0=−89


Câu 4:

Kết quả của phép tính ( - 192) + 0 là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (−192)+0=−192


Câu 5:

Tính ( - 978) + 978

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 978 và (−978) là hai số đối nhau nên (−978)+978=0


Câu 6:

Tính ( - 1993) + 1993.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có 1993 và (−1993) là hai số đối nhau nên (−1993)+1993=0


Câu 7:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

Ta có (−98)+(−89)=(−89)+(−98)(tính chất giao hoán của phép cộng) nên A đúng


Câu 8:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Ta có (−109)+190=190+(−109)  (tính chất giao hoán của phép cộng) nên C đúng


Câu 9:

Chọn đáp án đúng nhất

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 10:

Chọn đáp án sai.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 11:

Tính ( - 551) + ( - 400) + ( - 449) 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 12:

Tính ( - 312) + ( - 327) + ( - 28) + 27

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 13:

Tính nhanh 171 + [ (-53) + 96 + (-171)]

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 14:

Tính nhanh (-289) + [(-58) +189 + (-142)]

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: D


Câu 16:

Kết quả của phép tính ( - 231) + 186 + 231 + ( - 86) là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 19:

Cho - 76 + x + 146 = x + ... Số cần điền vào chỗ trống là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 20:

Cho - 897 + x + 189 = x + ... Số cần điền vào chỗ trống là:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C


Câu 21:

Tìm tổng các số nguyên x biết −10<x≤11 

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 22:

Tìm tổng các số nguyên x biết −15≤x<14

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A


Câu 24:

Tính giá trị biểu thức A = ( - 2987) + x + 678 biết x = - 178

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi ngay