Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Bài tập Lượng giác từ đề thi đại hoc cơ bản, nâng cao có đáp án

Bài tập Lượng giác từ đề thi đại hoc cơ bản, nâng cao có đáp án

Bài tập Lượng giác từ đề thi đại học cơ bản, nâng cao có đáp án (P1)

  • 5099 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 50 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 14:

Có bao nhiêu nghiệm của phương trình sin2x-sinx=0 thỏa mãn điều kiện 0<x<π


Bắt đầu thi ngay