Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Bài tập Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng từ đề thi Đại Học

Bài tập Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng từ đề thi Đại Học

Bài tập Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng từ đề thi Đại Học (P1)

  • 1957 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 7:

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo vecto v biến đường thẳng d thành chính nó thì v phải là vecto nào trong các vecto sau?

Xem đáp án

Đáp án A

Vecto tịnh tiến cùng phương với d. Một vecto chỉ phương của d là  ud= (1;2)


Câu 15:

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hai đường thẳng

d1: 2x + 3y + 1 = 0  và d2: x - y - 2 = 0  Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến  thành d2 

Xem đáp án

Đáp án D

d1 không song song hoặc trùng với d2 nên không tồn tại phép tịnh tiến nào biến d1thành d2.


Bắt đầu thi ngay