Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Nhận biết)

Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Nhận biết)

  • 895 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?


Câu 2:

Cho dãy số 12;0;12;1;32 là cấp số cộng với:

Xem đáp án

Đáp án B
Ta có 12;0;12;1;32 là cấp số cộng u1=12u2u1=12=d


Câu 3:

Trong các dãy số được cho dưới đây, dãy số nào là cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án A
Xét phương án A:


Câu 4:

Trong các dãy số sau, dãy số nào không là cấp số cộng?

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A ta có:


Câu 8:

Cho cấp số cộng un có u1=3 và d=12. Khẳng định nào sau đây đúng?


Câu 14:

Cho cấp số cộng 6;x;2;y. Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

62=2xx+y=2.(2)2x=4x+y=4x=2y=6


Bắt đầu thi ngay