Thứ bảy, 20/07/2024
IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Cấp số cộng có đáp án (Thông hiểu)

  • 883 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho cấp số cộng un có u3=15 và d=2. Tìm un


Câu 2:

Cho cấp số cộng unSn=3n22n. Tìm số hạng đầu u1 và công sai d của cấp số cộng đó.

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có:

S1=3.12.1=1=u1,S2=3.222.2=8=u1+u2u2=7d=u2u1=6


Câu 4:

Cho cấp số cộng un có u2=2017 và u5=1945. Tính u2018.


Câu 9:

Cho các số thực x,y,z thỏa mãn điều kiện ba số 1x+y;1y+z;1z+x theo thứ tự lập thành một cấp số cộng. Mệnh đề nào dưới đây là mệnh đề đúng?


Câu 12:

Viết ba số hạng xen giữa các số 2 và 22 để được một cấp số cộng có năm số hạng.

Xem đáp án

Đáp án A

Giữa 2 và 22 có thêm ba số hạng nữa lập thành cấp số cộng, xem như ta có một cấp số cộng có 5 số hạng với u1=2;u5=22; ta cần tìm u2;u3;u4.


Bắt đầu thi ngay