IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Đề kiểm tra Chương 3 Hình học 11 có đáp án

Trắc nghiệm Đề kiểm tra Chương 3 Hình học 11 có đáp án

Trắc nghiệm Đề kiểm tra Chương 3 Hình học 11 có đáp án

  • 835 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 45 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho ba vecto a, b, c. Điều kiện nào sau đây không kết luận được ba vecto đó đồng phẳng?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Các đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì.

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Cho tứ diện ABCD và đặt AB = a, AC = b và AD = c. Gọi M là trung điểm của CD.

Vecto 2BM bằng:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 6:

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của CD và DD’; G và G’ lần lượt là trọng tâm của hai tứ diện A’D’NM và BCC’D’. Đặt AB = a; AA' = b; AD = c.

Đường thẳng GG’ song song với mặt phẳng (AA’B’B) vì:

Bài tập trắc nghiệm Hình học 11 | Câu hỏi trắc nghiệm Hình học 11

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 7:

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 8:

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi ngay