IMG-LOGO
Trang chủ Lớp 11 Toán Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Thông hiểu)

Trắc nghiệm Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng có đáp án (Thông hiểu)

  • 867 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 25 phút

Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O. Cạnh bên SA vuông góc với đáy. Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Vì SA vuông góc với mp(ABCD) ⇒ SABD.

Mà ABCD là hình thoi tâm O ⇒ ACBD nên suy ra BD(SAC).

Mặt khác SO(SAC) và SC(SAC) suy ra BDSOBDSC

Và AD, SC là hai đường thẳng chéo nhau và (AD;SC)=(BC;SC)=SCB^. Ta chưa kết luận được số đo của góc SCB^.


Câu 3:

Cho tứ diện ABCD có AB, BC, CD đôi một vuông góc với nhau. Điểm nào dưới đây các đều bốn đỉnh A,B,C,D của tứ diện ABCD?

Xem đáp án

Từ (1),(2) suy ra OA = OB = OC = OD nên trung điểm O của cạnh AD cách đều A, B, C, D.


Câu 4:

Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC và tam giác ABC vuông tại B. Vẽ SH(ABC), H(ABC). Khẳng định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Do SA = SB = SC nên HA = HB = HC.

Suy ra H là tâm đường tròn ngoại tiếp ΔABC.

ΔABC vuông tại B nên H là trung điểm của AC.


Câu 5:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Gọi O là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác SBC. H là hình chiếu của O trên (ABC). Khẳng định nào dưới đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Mà tam giác ABC vuông tại B nên H là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.


Câu 14:

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a và độ dài các cạnh bên SA = SB = SC = b. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Độ dài đoạn thẳng SG bằng

Xem đáp án

Đáp án C

Vì SA = SB = SC và G là trọng tâm tam giác ABC nên GA = GB = GC

Suy ra G là chân đường cao kẻ từ đỉnh S xuống mặt phẳng (ABC).

Gọi M là trung điểm của BC suy ra


Bắt đầu thi ngay